twitter instagram YouTube

2014-07-02
Program UE w dziedzinie zdrowia: Nabór wniosków

Unijna Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) ogłosiła nabór wniosków w ramach trzeciego programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020). Termin składania wniosków upływa 25 września 2014.

Wnioski można składać w ramach Programu " Zdrowie -  2014".
Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020)

Zaproszenie do składania wniosków składa się z następujących części:

  • zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na konkretne działania w formie dotacji na projekt,
  • zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na funkcjonowanie organizacji pozarządowych (dotacje na działalność).

Wspólny termin składania wniosków – 25 września 2014 r.:

  • w przypadku dotacji na projekt
  • w przypadku umowy ramowej o partnerstwie na dotacje na działalność
  • w przypadku wniosków o specjalną umowę o dotację

Wszystkie informacje, w tym decyzja Komisji z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pracy na 2014 r. wdrażającego trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia oraz w sprawie wyboru, przyznania i innych kryteriów w zakresie wkładów finansowych w działania w ramach niniejszego programu, są dostępne w unijnym portalu badań i innowacji: Research & Innovation Participant Portal.

Źródło: www.ngo.pl, http://ec.europa.eu/chafea/news/news327.html,

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas