twitter instagram YouTube

2020-08-12
Program dotacyjny

FUNDATOR:

Fundacja mBanku

CEL PROGRAMU:

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wsparcie mogą uzyskać:

 • projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki);
 • projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać:

 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok;
 • uczelnie wyższe;
 • biblioteki;
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet programu 660 000zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • 26 sierpnia 2020 roku;
 • 23 września 2020 roku;
 • 21 października 2020 roku;
 • 25 listopada 2020 roku;
 • 16 grudnia 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Konkursu. Po wypełnieniu formularz należy przesłać na adres mailowy fundacja@mbank.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja mBanku , ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

DODATKOWE INFORMACJE:

www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

KONTAKT:

Biuro programu "mPotęga"

Tel. 500 791 442

E-mail: kontakt@mpotega.pl

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas