twitter instagram YouTube

2021-05-31
Program dotacyjny

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

CEL PROGRAMU:
Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.
Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wsparcie mogą uzyskać:
- projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki);
- projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok;
- uczelnie wyższe;
- biblioteki;
- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet programu 660 000zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
23 czerwca 2021 roku;
21 lipca 2021 roku;
25 sierpnia 2021 roku;
22 września 2021 roku;
20 października 2021 roku;
24 listopada 2021 roku;
15 grudnia 2021 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

KONTAKT:
Fundacja mBanku
Senatorska 18 00-950 Warszawa
tel. (22) 438 23 18
fax (22) 829 02 97
fundacja@mbank.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas