twitter instagram YouTube

2016-04-25
Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Programy których uczestnikami będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski z uzdolnieniami:

a)      akademickimi

-    z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych

-    z zakresu nauk humanistycznych

-    z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych

b)      artystycznymi

c)      technicznymi

Oferta musi:

a)      zakładać nieodpłatną realizację zajęć edukacyjnych (spotkań, warsztatów, obozów naukowych, zajęć na uczelniach itp.)

b)      zapewnić uczestnikom programu nieodpłatny udział w koncertach, wystawach, zajęciach na uczelni, obozach naukowych, wyjazdach edukacyjnych

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Kwota dofinansowania:

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 600 000 zł.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 10 maja 2016 roku osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Szczegółowe informacje, ogłoszenie, Regulami konkursu oraz Formularz wraz z instrukcją dostępne są na stronie BIP Ministerstwa.

źródło: bip.men.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas