twitter instagram YouTube

2019-09-30
Regionalny Konkurs Grantowy „Równać szanse”

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła regionalny konkurs grantowy "Równać szanse”. Nabór wniosków trwa do 7 października.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.
Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Przyznawane w Programie dotacje mają również ogromny wpływ na aktywność lokalnych organizacji pozarządowych, bibliotek i domów kultury. Pobudzają powstawanie nowych organizacji oraz inspirują do dalszego działania na rzecz równych szans na rozwinięcie skrzydeł w mądrze zaplanowanym życiu. Już sam fakt uczestniczenia w konkursie o dotacje i związane z nim wyzwania oraz obowiązki, zwiększają kreatywność i inicjatywę na szczeblach lokalnych, zachęcają do podejmowania rozmaitych działań na rzecz młodych ludzi i poszukiwania sojuszników w środowiskach lokalnych. Organizacje pozarządowe, domy kultury, gminne biblioteki realizujące projekty programu „Równać Szanse” objęły swoimi działaniami nowe obszary i społeczności, zdobyły też nowych współpracowników. W efekcie wzmocniły swą pozycję w środowisku lokalnym – zyskały opinię lokalnego lidera i partnera, który może współtworzyć lokalną politykę działań na rzecz młodych ludzi.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać:

  • lokalne organizacje pozarządowe,
  • gminne domy kultury i biblioteki,
  • nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową)

z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Wysokość dotacji

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł. Dotacje będą przyznawane na projekty sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 r. ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 8 sierpnia 2019 r. do 7 października 2019 r. (godzina 12). Aby złożyć wniosek (w formie elektronicznej) należy zarejestrować się, a następnie zalogować w panelu wnioskodawcy na stronie organizatora konkursu rownacszanse.pl/system/.

Dodatkowe informacje

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://rownacszanse.pl/o-programie ,https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas