twitter instagram YouTube

2016-10-17
Ruszyła VII edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii

Rozejrzyj się wokół siebie! Masz pomysł, jak zadbać o kondycję ekologiczną Twojego regionu? Czy w Twojej okolicy brakuje skwerów zieleni, parków, a Twoja placówka chciałaby założyć ogród? A może wiecie, że segregacja śmieci to za mało, aby chronić środowisko i macie plan na coś więcej? Jeśli bliska jest Ci idea ochrony środowiska zapraszamy do udziału w ciekawym konkursie grantowym realizowanym przez Gaz-System S.A. i Fundację Nasza Ziemia.

Fundusz Naturalnej Energii - tak właśnie nazywa się konkurs grantowy , którego celem jest dofinansowanie projektów związanych z proekologicznymi działaniami realizowanymi na terenie 5 województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Jury wyłoni w każdym województwie 5 projektów, które zostaną nagrodzone grantami w łącznej wysokości 50 000 zł (dla każdego województwa).

Tematy konkursu:

- poszanowanie przyrody, a w szczególności poszanowanie wody, ziemi, powietrza, i energii,

- działania sprzyjające zmniejszaniu negatywnego wpływu człowieka i jego cywilizacji na środowisko,

- promowanie i wdrażanie postaw, sposobów działania oraz polityk i strategii zgodnych z postulatami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability) oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy).

W Konkursie mogą wziąć udział gminy, szkoły, instytucje pożytku publicznego, fundacje lub stowarzyszenia zarejestrowane i działające na terenie powyżej wymienionych województw

Co należy zrobić?

  • zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat konkursu na stronie (klik!)
  • przejrzyj dokumenty konkursu: regulamin, wniosek o dofinansowanie
  • zamknij na chwilę oczy i pozwól sobie na marzenia - zastanów się, co jest najbardziej potrzebne w Waszym regionie?
  • i...wypełnij wniosek o dofinansowanie
  • jeśli masz pytania - zadawaj je
  • jeśli nie masz pewności, czy Twój projekt jest dobrym pomysłem - skonsultuj go z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Możesz też zapytać organizatorów o poradę

Zasady składania prac konkursowych:

Projekty konkursowe powinny zostać złożone osobiście w Sekretariacie Konkursu lub przesłane pocztą/kurierem na adres: Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 lok.5, 00-528 Warszawa z dopiskiem „Fundusz Naturalnej Energii”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku obowiązywania Regulaminu. W przypadku przesyłki pocztowej/kurierskiej decyduje data jej nadania (stempla pocztowego).

Terminarz VII edycji:

do 15 listopada 2016 - składanie prac konkursowych,

do 20 grudnia 2016 - ogłoszenie wyników,

do 30 czerwca 2017 - czas na realizację projektów, które otrzymają dofinansowanie,

do 15 lipca 2017 - czas na przesyłanie sprawozdań ze zrealizowanych projektów.

Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest kwota 10.000 złotych dla wyłonionych przez Jury Konkursu prac z przeznaczeniem na sfinansowanie lub częściowe sfinansowanie projektu zgłoszonego w ramach konkursu Fundusz Naturalnej Energii w danym województwie. Nagradzane jest 5 (pięć) autorskich pomysłów w każdym z województw, w którym Konkurs jest organizowany.

2. Organizator Konkursu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zmienić wartość pojedynczej nagrody, w szczególności w przypadku, gdy wyłoni inną liczbę niż pięć zwycięskich prac w danym województwie lub też koszt realizacji zwycięskiej pracy/prac w danym województwie będzie niższy niż 10.000 złotych.

Warto próbować!

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!


W razie pytań, można się kontaktować z Organizatorami pisząc na adres: fne@naszaziemia.pl

Organizator:

www.gazsystemdlanatury.pl/

www.naszaziemia.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas