twitter instagram YouTube

2018-01-04
Sport akademicki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do Programu "Sport Akademicki" w 2018 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów.

Głównymi celami programu są:
1) zwiększenie aktywności fizycznej studentów;
2) tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów;
3) kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;
4) wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Priorytetowo traktowane będą zadania ukierunkowane na:

inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród studentów;
wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych
ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;
tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.
Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie www.wnioski.msit.gov.pl.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Decyzją nr 57 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Sport Akademicki” w 2018 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać.

Dokumenty należy wysłać w systemie Amodit oraz pocztą na adres Ministerstwa do 15 stycznia 2018 r.

 

Szzczegóły ogłoszenia na stronie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2182,Ogloszenie-programu-Sport-Akademicki-w-2018-r-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas