twitter instagram YouTube

2021-08-30
Startują mini granty dla wolontariuszy!

Startują mini granty dla wolontariuszy!

Korpus Solidarności uruchamił mini granty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Mini granty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.

FUNDATOR:

Korpus Solidarności

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach mini grantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw odbędzie się regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach.

Założenia mini grantów:

  • Można ubiegać się o mini grant w wysokości maks. do 1000 zł,
  • Aby zgłosić swój projekt, należy skontaktować się z Partnerem Regionalnym KS ze swojego województwa, w wielkopolsce jest to Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 
  • Zgłaszany projekt musi być zaplanowany i rozliczony nie dalej, jak do końca 2021 roku.

Mini granty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu), którzy działają na terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider projektu występujący z wnioskiem o mini grant powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:     

Można ubiegać się o mini grant w wysokości maks. do 1000 zł.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu

KONTAKT:

Regionalny Partner Programu
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
ul. Bukowska 27 / 29
60-501 / Poznań
Telefon: +48618530930
E-mail: biuro@wrk.org.pl
www.wrk.org.pl

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas