twitter instagram YouTube

2014-03-21
Stypendium im. Leopolda Ungera

Stypendium w wysokości 5 tys. zł będzie przyznawane jednej osobie na realizację tematu publicystycznego w dowolnej formie dziennikarskiej.

Trzy inne osoby otrzymywać będą stypendia w formie staży w redakcjach dziennika "Le Soir" w Brukseli, "Gazety Wyborczej" oraz "Polityki". Staż w "Le Soir" będzie trwał dwa tygodnie zaś w "Polityce" i "Gazecie Wyborczej" – miesiąc. Stypendia będą przyznawanie corocznie.

Dla kogo: młodzi dziennikarze i studenci dziennikarstwa, poniżej 35 roku życia) o udokumentowanym publikacjami doświadczeniu zawodowym, który zgłosi do konkursu realizację tematu w formie publicystyki

W Kapitule zasiadają m.in. ks. Adam Boniecki, Stefan Bratkowski, Jarosław Kurski, profesor. dr. hab. Adam Daniel Rotfeld.

Termin składania aplikacji: 30 czerwca 2014 r.

Więcej informacji: http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/Zalacznik.do.18-2013.pdf

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas