twitter instagram YouTube

2020-11-23
Szkoła z klimatem

Szkoła z klimatem

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy.

FUNDATOR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O KONKURSIE:
Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne: jedną nagrodę główną w wysokości 100.000 zł oraz od dwóch do pięciu wyróżnień (każde po 5.000 zł).

CEL KONKURSU:

  1. Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku.
  3. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków.
  4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej.
  5. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  1. Nagroda główna przyznawana jest szkole na realizację zwycięskiego projektu lub jego części, a także działań edukacyjnych w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły.
  2. Wyróżnienie przyznawane jest szkole na działania edukacyjne w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całej Polski. Szkoły które biorą udział w konkursie muszą mieć siedzibę w mieście.

WYSOKOŚĆ NAGRODY :
Nagroda główna: 100.000 zł;
Wyróżnienia: 2 do 5 wyróżnień po 5.000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
15 lutego 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer  22 45 90 000 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem .

KONTAKT:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
fundusz@nfosigw.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas