twitter instagram YouTube

2021-08-18
Granty na Eurogranty

Granty na Eurogranty

Program przewiduje dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Wnioski o granty mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

CEL KONKURSU:
Sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej.
Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:     
Do 280 060 zł, 100%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać do 27 stycznia 2022 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

KONTAKT:
info@parp.gov.pl
T: 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas