twitter instagram YouTube

2015-06-24
Tu mieszkam, tu zmieniam

Masz dobry pomysł, chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować? Teraz możesz działać. Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym "Tu mieszkam, tu zmieniam", który organizuje Bank Zachodni WBK. Łączna kwota grantów to 1,5 miliona złotych! Konkursowe wnioski można składać do 26 lipca br.

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które mają pomysł na konkretną zmianę w swojej okolicy i zgłoszą go za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia czy pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury czy innej instytucji samorządowej.

Dofinansowanie w Konkursie przyznawane jest na wsparcie projektów z zakresu m.in: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami.

Wnioski należy składać wybierając jeden z trzech koszyków grantowych. Przez koszyk grantowy rozumiana jest pula środków przeznaczonych na granty w określonej kwocie.

- Koszyk I (granty o wartości 4 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 225

- Koszyk II (granty o wartości 7 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 50

- Koszyk III (granty o wartości 10 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 25

Propozycje projektów należy składać do 26 lipca 2015 roku poprzez specjalną aplikację na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.

Zobacz jak złożyć wniosek o grant »

Wszystkie zgłoszone Projekty zostaną ocenione przez specjalnie powołaną do tego Komisję Konkursową.

Spośród zgłoszonych Projektów, Komisja Konkursowa wybierze najlepszych 300 Projektów, które otrzymają Granty.

Dodatkowo wyżej wymienionych 300 Projektów, zostanie poddane głosowaniu internautów poprzez specjalną funkcję na stronie Konkursu. Głosowanie internetowe ma na celu wyłonienie najlepszego/najciekawszego Projektu zdaniem internautów. Głosowanie internetowe trwać będzie od 21 do 28 sierpnia 2015 roku.

W wyniku głosowania internetowego zostaną przyznane przez Organizatora dodatkowe trzy nagrody na podstawie liczby punktów uzyskanych w głosowaniu internautów.

I miejsce - 5 tys. zł

II miejsce - 3,5 tys. zł

III miejsce - 2 tys. zł

 

Wyżej wymienione nagrody zwycięska Organizacja powinna przeznaczyć na wybrany i omówiony z organizatorami konkursu cel społeczny.

Nagroda internautów jest niezależna od oceny Projektu przez Komisję Konkursową.

Wyniki głosowania internautów zostaną ogłoszone 28 sierpnia 2015 roku na stronie internetowej Fundacji oraz na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.

Dofinansowane Projekty powinny zostać zrealizowane do 31 maja 2016 r.

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z Fundacją pisząc na adres: fundacja@bzwbk.pl.

Szczegóły konkursu "Tu mieszkam,tu zmieniam" są dostępne w Regulaminie

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK. Regulamin oraz szczegóły konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” są dostępne na stronie www.fundacja.bzwbk.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas