twitter instagram YouTube

2019-02-13
Turnusy Uśmiechu

Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom ma świetną propozycję na wakacje! Robi się coraz cieplej, warto już pomyśleć o wakacjach. Organizacjo! Do 26 lutego możesz złożyć wniosek z Twoim pomysłem na turnus wakacyjny!

O PROGRAMIE:

Turnusy Uśmiechu mają przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży wpływać na usamodzielenie się dzieci i młodzieży przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe kolonie dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci, które nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle w latach 2016 –2018 i/lub nie zostały zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2019.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w bezpłatnych 12dniowych koloniach i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Kierownika kolonii zapewnia Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

od 22 lipca do 2 sierpnia 2019 r.
od 3 sierpnia do 14 sierpnia 2019 r.
od 16 sierpnia do 27 sierpnia 2019 r.
Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek w wyznaczonym terminie 26 lutego z autorskim projektem przeprowadzenia kolonii dla dzieci i młodzieży, organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

od 22 lipca do 2 sierpnia 2019 r.
od 3 sierpnia do 14 sierpnia 2019 r.
od 16 sierpnia do 27 sierpnia 2019 r.
Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://www.ingdzieciom.pl/

KONTAKT:

ŹRÓDŁO:

https://www.ingdzieciom.pl/

 

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie dostępnym https://www.ingdzieciom.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas