twitter instagram YouTube

2014-09-08
Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego (ISP)”. Wnioski należy składać do 22 września br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie stworzenie usług lub aplikacji z wykorzystaniem informacji sektora publicznego, w tym zasobów informacyjnych zgromadzonych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (danepubliczne.gov.pl). Projekty powinny realizować cele społeczne oraz podnosić świadomość społeczną na temat ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Usługi lub aplikacje wytworzone w ramach realizacji zadania publicznego powinny łączyć informacje sektora publicznego z różnych obszarów, prezentować je w przystępny sposób oraz angażować użytkowników.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadania publicznego Minister Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 22 września 2014r.

Oferty wraz z załącznikami w formie papierowej należy przesłać na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą MAC  przez portal ePUAP.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://mac.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-informacje-sektora-publicznego-isp.html

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 245 55 63 (kwestie merytoryczne) oraz 22  245 55 64 (kwestie organizacyjne) oraz lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl .

Załączniki:

Ogłoszenie konkurs...kacje ISP.doc

szczegóły

pobierz

Zasady rozliczania ...kacje ISP.doc

szczegóły

pobierz

Wzór oferty realiz...licznego_.doc

szczegóły

pobierz

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas