twitter instagram YouTube

2018-11-02
Ty decydujesz, my pomagamy

Ty decydujesz, my pomagamy

Tesco Polska ogłasza program grantowy „Decydujesz, pomagamy" . Przedłużono termin naboru wniosków upływa 18 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu jest Fundacja Tesco, natomiast partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia".

CEL KONKURSU:

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostanie przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Z grantu można finansować wydatki, które są niezbędne dla realizacji projektu i zostały faktycznie poniesione w okresie jego realizacji (czyli są udokumentowane). Są to przykładowo: koszty materiałów, narzędzi i usług, koszty podróży, transportu wolontariuszy lub uczestników projektu, koszty promocji inicjatywy lub inne koszty organizacyjne.
Za zajęcie trzeciego miejsca organizacja otrzyma grant przeznaczony na cele statutowe.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), grupy nieformalne (co najmniej trzyosobowa grupa ludzi), które podpiszą umowę o współpracy z organizacją pozarządową, spółdzielnie socjalne oraz instytucje publiczne (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej).

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

125 organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych może zdobyć grant w wysokości 5000 zł, kolejne 125 otrzyma dofinansowanie w wysokości 3000 złotych. Uczestnicy, którzy zajmą trzecie miejsce otrzymają 1000 złotych, które będą mogli przeznaczyć na cele statutowe organizacji. Komisja Grantowa zadecyduje o tym, które trzy projekty przejdą do etapu głosowania w każdym z mikroregionów. O tym, jakie granty otrzymają organizacje, zadecydują ostatecznie klienci sklepów Tesco w otwartym głosowaniu. Suma wszystkich grantów wynosi 1 125 000 złotych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski mogą być składane do 18 listopada 2018 roku (do godz. 23.59) za pomocą generatora
wniosków dostępnego na stronie www.tesco.pl/pomagamy.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Wszystkie projekty muszą zostać zrealizowane w terminie od 21 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE: https://tesco.pl/pomagamy/about/

KONTAKT: 

pomagamy@stocznia.org.pl

ŹRÓDŁO: 

www.tesco.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas