twitter instagram YouTube

2016-10-18
Wkrętak! Wkręć siebie i innych w działanie

Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiło nabór wniosków w ramach III już edycji konkursu Wkrętak!

Celem Konkursu aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz najbliższego otoczenia (szkoły lub społeczności lokalnej).

Projekt powinien odpowiadać na konkretne i zbadane potrzeby szkoły lub społeczności lokalnej. Odbiorcami projektu mają być młodzi ludzie oraz inni członkowie i członkinie społeczności lokalnej. Projekt powinien angażować możliwie dużą grupę młodych ludzi w działanie na rzecz najbliższego otoczenia. Działanie powinno mieć możliwość kontynuacji i utrwalenia jego efektów. Projekt powinien uwzględniać zaangażowanie lokalnych sojuszników wspierających realizację inicjatywy.

Wnioski mogą składać zespoły projektowe złożone z uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Wniosek musi być zgłoszony przez co najmniej 3-osobową grupę projektową.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczowego konkursu wynosi 3 000 zł. Autorzy i autorki najlepiej ocenionych wniosków otrzymają do 1 000 zł dofinansowania na realizację projektu.

Termin składania wniosków upływa 20 października 2016r. Wypełniony formularz wniosku należy wysłać na adres redakcja@dzialasz.pl

Dodatkowe informacje wraz z wymaganymi dokumentami znajdują się na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas