twitter instagram YouTube

2019-06-12
Wsparcie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży

Wsparcie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży

Fundacja Auchan ogłosiła konkurs „Wsparcie na rzecz młodzieży”.

O Programie

Beneficjentami działań Fundacji Auchan są osoby w wieku od 5 do 25 lat, pochodzące z miast, w których funkcjonują placówki Auchan (sklepy, magazyny, centrala…).

Cel konkursu

Celem Konkursu są lokalne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Działania koncentrują się na edukacji, aby przede wszystkim nauczyć dzieci:

 • czytania, pisania, liczenia i dokształcania się,
 • integracji poprzez szkolenia i zatrudnienie,
 • zdrowego stylu odżywiania się,
 • poszanowania dla środowiska naturalnego,
 • dbałości o zdrowie.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać organizacje pożytku publicznego (OPP), a także inne organizacje pozarządowe, posiadające osobowość prawną, działające na rzecz pożytku publicznego, których celem statutowym są działania tożsame z celami Fundacji Auchan na rzecz młodzieży.

Najczęściej wspieranymi organizacjami są organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje mające status organizacji non-profit, które mogą w związku z tym kierować do Fundacji wnioski o przyznanie subwencji.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi od 3 000 do 12 000 euro na dany projekt.

Etapy składania wniosków:

 • ETAP 1: Kontakt z Dyrekcją lokalnego Hipermarketu Auchan.
 • ETAP 2: Przygotowanie projektu przez stowarzyszenie, prezentacja projektu na Forum sklepu
 • ETAP 3: Weryfikacja projektu przez Dyrektora Sklepu. Po zatwierdzeniu projektu przez Dyrektora i jego ekipę zostaje on przesłany do tłumaczenia do Centrali Auchan.
 • ETAP 4: Wstępna selekcja projektów przez Komitet Selekcji Fundacji Auchan - telekonferencja
 • ETAP 5: Przesłanie wybranego wstępnie projektu do Komitetu Fundacji we Francji.
 • ETAP 6: Zebranie Komitetu Fundacji i decyzja.

Termin składania wniosków

Czas trwania wszystkich etapów wynosi ok. 4 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas