twitter instagram YouTube

2019-08-07
Wsparcie projektów związanych z koleją

Wsparcie projektów związanych z koleją

Fundacja Grupy PKP ogłosiła konkurs pn. "Wsparcie projektów związanych z koleją".

Cel konkursu

Celem Konkursu jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak:

 • zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności,
 • edukacja dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc.

Cele szczegółowe:

 • pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,
 • promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa,
 • ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
 • wspieranie środowisk związanych z koleją.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z koleją, w tym w zakresie:

 • bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,
 • promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
 • ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
 • edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne:

 • Osoba fizyczna;
 • Instytucja państwowa;
 • Gmina, powiat;
 • ZOZ;
 • NGO;
 • Szkoła wyższa;
 • Klub sportowy;
 • Spółdzielnia socjalna;
 • Instytut badawczy.

Jeden wnioskodawca może uzyskać wsparcie nie więcej niż jeden raz w roku.

 

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły.

Dodatkowe informacje

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/fundacja

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas