twitter instagram YouTube

2014-08-07
Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Wystartował drugi nabór wniosków do Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych"

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Nabór przeznaczony jest dla projektów, których głównym celem jest:

  1. Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen.
  2. Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.
  3. Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi.

W ramach wskazanych celów wspierane będą następujące działania:

  • Szkolenia,
  • Organizacja konferencji, wizyt studyjnych, seminariów, itp.,
  • Rozwój struktur i systemów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

O dofinansowanie ze środków Programu mogą ubiegać się instytucje z sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe zaangażowane w sprawy związane z zapobieganiem, dochodzeniem i ściganiem przestępczości, bezpieczeństwem publicznym lub przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocą ofiarom handlu ludźmi.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Pula środków do rozdysponowania na projekty w ramach ogłoszonego 15 lipca 2014 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych naboru wynosi 4 974 444 zł. Minimalna kwota dofinansowania to 710 957 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 4 974 444 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać od 15 lipca do 15 września 2014 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Operatora programu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

(źródło informacji: eog.gov.pl)

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas