twitter instagram YouTube

2014-01-28
Wydarzenia artystyczne - Sztuki wizualne

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce. Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne zjawiska z obszaru współczesnych sztuk wizualnych:

  • wystaw wraz z katalogami,
  • innych form prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningów iprezentacji mulitimedialnych,
  • festiwali, przegladów i konkursów,
  • publikacji książkowych z dziedziny sztuk wizualnych,
  • katalogów i książek artystycznych,
  • filmów dokumentalnych z dziedziny sztuk wizualnych,
  • zadań interdyscyplinarnych oraz popularyzujacych dokonania z obszaru sztuk wizualnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego)
- organizacje pozarządowe ,
- kościoły i związki wyznaniowe;
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą
        

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 000 000 zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 35 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku,

2) 500 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/sztuki-wizualne.php

KONTAKT:


ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa 

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu Sztuki Wizualne są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00.

  • Lilianna Krause, email: l(dot)krause@zacheta(dot)art(dot)pl, tel. 22 55 69 667
  • Aleksandra Arcimowicz, email: a(dot)arcimowicz@zacheta(dot)art(dot)pl, tel. 22 55 69 663
  • Barbara Barańska, email: b(dot)baranska@zacheta(dot)art(dot)pl, tel. 22  55 69 662

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas