twitter instagram YouTube

2016-04-04
Wystartowała MegaMisja Fundacji Orange

MegaMisja to nauka poprzez zaangażowaną zabawę w cyfrowe laboratorium, w którym na dzieci czeka: przygoda, rozwijająca się akcja i historia, której bohaterami są animowane bliźniaki oraz pewien cyfrowy wynalazek. W programie nie ma mowy o nudzie czy typowych lekcjach – każde zadanie jest prawdziwą misją do wykonania. Właśnie wystartowała jej druga edycja.

CELE PROGRAMU:

  • budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych najmłodszych uczniów szkół podstawowych przebywających w świetlicach szkolnych poprzez zaangażowanie w wykonywanie wyzwań edukacyjnych
  • podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych wychowawców świetlic, w celu budowania ich wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno – wychowawczych związanych z nowymi technologiami poprzez dostęp do filmów instruktażowych, scenariuszy zajęć, aktualizowanych informacji i nagród na rzecz świetlicy
  • rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej poprzez wspólne wykonywanie wyzwań edukacyjnych i osiąganie wspólnych celów
  • budowanie społeczności wychowawców świetlic poprzez animację aktywności wychowawców oraz dostarczone przez Organizatora narzędzia i metody pracy
  • angażowanie rodziców w proces edukacji cyfrowej dzieci objętych Programem poprzez dostęp do relacji z zajęć oraz narzędzi
  • doposażenie świetlic szkolnych w materiały edukacyjne (analogowe i multimedialne) poprzez realizację zgrywalizowanych wyzwań edukacyjnych.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE:

Uczestnikami Programu mogą być szkoły publiczne oraz niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których działają świetlice.

Zgłoszenia dokonują wskazani przez dyrektorów szkół Wychowawcy świetlicowi jako liderzy działający łącznie ze szkołą.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dysponowanie minimum:

  • komputerem z dostępem do internetu (lub/i wi-fi) i rzutnikiem (preferowane przeglądarki: Chrome wersja 39 i nowsze, Firefox 31 i nowsze, Internet Explorer 10 i nowsze; optymalna przepustowość powinna wynosić 6Mb/1 sek., minimalna – 2Mb/1 sek.)
  • lub komputerem z dostępem do internetu (lub/i wi-fi) i tablicy multimedialnej (preferowane przeglądarki: Chrome wersja 39 i nowsze, Firefox 31 i nowsze, Internet Explorer 10 i nowsze; optymalna przepustowość powinna wynosić 6Mb/1 sek., minimalna – 2Mb/1 sek.)
  • głośnikami
  • wi-fi

TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW

Zgłoszenia do wzięcia udziału w programie przyjmowane SA do 29 kwietnia 2016 do godziny 14:00 poprzez formularza na platformie  megamisja.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu MegaMisja dostępne są w Regulaminie Programu oraz na stronie megamisja.pl

źródło: fundacja.orange.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas