twitter instagram YouTube

2016-02-08
Nabór wniosków w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło dodatkowy nabór wniosków w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Do rozdysponowania pozostają środki finansowe w wysokości 2 201 741,00 zł. Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach dodatkowego naboru wniosków mogą być realizowane w terminie od 1 marca do 10 grudnia 2016 roku. Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 12 lutego 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 14 marca 2016 roku

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas