twitter instagram YouTube

2019-04-29
Otwarty konkurs ofert- obszar ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otwarty konkurs ofert- obszar ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. w obszarze ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dofinansowanie można otrzymać na organizację wyjazdu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Preferowane kryteria wyboru ofert:

  • posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej i aktywizacja osób uzależnionych od alkoholu,
  • realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z rodziną z problemem alkoholowym.

Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum10% ( minimum 5% wkładu osobowego, minimum 5% wkładu finansowego).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 20 000 zł.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31-12-2019 roku.

Termin składania ofert:

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2019 roku do godz. 15:00  w Biurze ds. Uzależnień ul. Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 Leszno ( liczy się data wpływu do urzędu).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas