twitter instagram YouTube

2017-04-13
Kolejna konferencja w ramach kampanii „Świadomość Niepełnosprawności”

Miasto Leszno wspólnie z leszczyńskimi organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi które na co dzień zajmują się problemami osób niepełnosprawnych realizuje kampanię społeczną pn. "Świadomość Niepełnosprawności". Celem kampanii jest nie tylko zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne, ale przede wszystkim próba uświadomienia nam ich codziennych problemów oraz zwalczanie stereotypów i dążenie do integracji.

Kampania ta kierowana jest zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i do reszty naszego społeczeństwa. Ważne jest bowiem zaangażowanie obu stron, by mogło dojść do skutecznej integracji. Osobom niepełnosprawnym wskazuje, że nie powinny się izolować, zamykać na kontakty z innymi; przypomina, że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny z tego korzystać. Z drugiej strony kampania ma uświadamiać wszystkim obywatelom, jak bardzo mogą pomóc osobom niepełnosprawnym, chociażby dobrym słowem, swą życzliwością. Często najważniejsza dla osób niepełnosprawnych jest akceptacja ze strony innych osób, ponieważ daje im wiarę, że mogą i potrafią normalnie żyć. Zmienianie postaw społeczeństwa to proces trudny, wymagający czasu, odpowiedniego podejścia i wysiłku.

Do tej pory w ramach kampanii odbyły  się warsztaty, dni otwarte w organizacjach pozarządowych, które działają z myślą o osobach niepełnosprawnych, koncerty oraz po raz pierwszy w Lesznie zorganizowano wspólnie z leszczyńskimi organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. „Nie zarazisz się autyzmem, ale możesz optymizmem” pod takim hasłem na leszczyńskim Rynku w pierwszy weekend kwietnia odbyły się  ciekawe konferencje, organizacje pozarządowe i placówki oświatowe przygotowały stoiska animacyjne, mieszkańcy mogli porozmawiać ze specjalistami na co dzień zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. W  niedzielę 2 kwietnia Leszczyński Ratusz został oświetlony na niebiesko na znak solidarności z osobami chorymi na autyzm i ich bliskimi.

Kampanię zakończy konferencja  pn. "Jeden pacjent- wiele spojrzeń diagnostycznych"- psychoterapia wysokofunkcjonujących dorosłych osób ze spektrum autyzmu, którą organizuje Fundacja „Dr Clown” oddział w Lesznie oraz Miasto Leszno.

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia  w godzinach 11:00-18:00 w leszczyńskim Ratuszu i skierowana jest do wszystkich zainteresowanych lekarzy, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów i pedagogów. W skład  Komitetu Naukowego weszli: Ewa Dobiała, Kamilla Jakubowska, Joanna Ławicka, Anna Pakalska.

Leszczyńska konferencja jest jedną z pierwszych w Polsce prób spotkania profesjonalistów zajmujących się diagnozą i rozwojem dziecka z psychoterapeutami reprezentującymi czołowe modalności psychoterapeutyczne. Celem wydarzenia jest otwarcie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz sposobów rozumienia zagadnienia, spotkanie aktualnej wiedzy dotyczącej autyzmu pochodzącej z obszaru pedagogiki, psychologii i medycyny oraz uwrażliwienie środowiska profesjonalistów na wyzwania będące codziennością pacjentów ze spektrum autyzmu.

Serdecznie zapraszamy.
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas