twitter instagram YouTube

2018-09-14
Regulamin Festynu w ramach AOL 2018

Regulamin Festynu w ramach AOL 2018

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Festynu Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji i firm zaangażowanych społecznie.

Festyn rozpocznie się o godzinie 12:00 na Alei Gwiazd Żużla w Lesznie i potrwa do godziny 16:00 Prosimy wystawców oraz odwiedzających wydarzenie o zapoznanie się z regulaminem imprezy, który dostępny jest TUTAJ.

Wystawcy rozmieszczeni będą według podziału na specjalne strefy. Dokładne miejsce stanowiska wskazane będzie przez kartki znajdujące się na stołach oraz informacji udzielać będą organizatorzy. Wszelkie pytania i wątpliwości rozwiązać będzie można w punkcie informacyjnym, który zlokalizowany będzie w miejscu, gdzie znajdują się kasy lodowiska.

Dostępny jest również harmonogram występów na scenie. Zobaczyć można go TUTAJ.

Przypominamy, że na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PARKOWANIA. Wystawcy w celu przygotowania swoich stanowisk mogą wjechać na teren od 9:30. Do 11:30 wszysktkie pojazdy muszą opuścić miejsce wydarzenia.

Dodatkowo organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Imprezy oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w sprawozdaniach, materiałach prasowych, internetowych oraz telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy i nie będą rościć z tego tytułu żadnych pretensji do organizatorów. Podczas imprezy mogą być robione zdjęcia, na których widoczne będą dane osobowe uczestników oraz dane Wystawców.

Po zakończeniu wydarzenia wystawcy zobowiązani są do posprzątania swojego miejsca i pozostawienia go w stanie czystości.

Do zobaczenia!

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas