twitter instagram YouTube

2017-04-11
Dlaczego Warto angażować Miasto Leszno w promocję swoich działań?

Wszystkie leszczyńskie organizacje pozarządowe mogą bezpłatnie promować swoje działania, usługi i wydarzenia na stronach prowadzonych przez Miasto Leszno. Do niebagatelnego znaczenia promocji chyba nie trzeba nikogo przekonywać.

Dzięki promocji działania organizacji stają się skuteczniejsze, a sprzedaż w ramach działalności gospodarczej czy też odpłatnej statutowej III sektora wydajniejsza. Promocja to istotne aspekty działalności organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych. Aby dotrzeć ze swoją ofertą do potencjalnych klientów, żeby zaprezentować i wypromować swoje działania społeczne konieczna jest reklama medialna.

Mieszkańcy chcą wiedzieć, czym zajmują się organizacje pozarządowe. Odbiorcami działań fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych są osoby i podmioty z bliższego i dalszego otoczenia organizacji, np.: wolontariusze i ich rodziny, partnerzy organizacji pozarządowej, firmy, organizacje przedsiębiorców, media (ogólnopolskie, regionalne, lokalne, branżowe) czy społeczność lokalna. Zatem tworzenie wizerunku organizacji, rozpowszechnianie wspieranych przez nią idei, promowanie oferowanych produktów i usług jest niezwykle istotne.

Reklama i public relations we współpracy z urzędem:

1. Możesz promować swoje działania na stronie Miasta Leszna oraz za pomocą stron Leszczyńskie NGO na portalach społecznościowych Facebook i Twitter (facebook.com/LeszczynskieNGO, twitter.com/LeszczynskieNGO).

Strona internetowa oraz portale społecznościowe powstały z myślą o leszczyńskich organizacjach pozarządowych. Zainteresowani jesteśmy prezentacjami leszczyńskich organizacji i ich ofertami kierowanymi do mieszkańców Leszna.

Na stronie www.leszno.pl  /zakładka: Organizacje Pozarządowe/ informujemy o:

- projektach leszczyńskich organizacji pozarządowych skierowanych do mieszkańców Leszna,

- konferencjach, szkoleniach, wykładach, prezentacjach, zajęciach dla dzieci, młodzieży, seniorów, itp. (relacje z wydarzeń mogą być ilustrowane zdjęciami, grafikami),

- dobrych praktykach,

- ogłoszeniach i ofertach wolontariatu,

- możliwościach ubiegania się o fundusze zewnętrzne dla NGO,

- innych istotnych i bardzo ważnych informacjach związanych z III sektorem.

Naszym celem jest udostępnianie mieszkańcom i  organizacjom pozarządowym rzetelnych informacji. Chcemy  promować  i szerzyć ideę społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta oraz budować sieć relacji pomiędzy NGOs w Lesznie, a także udostępniamy bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Leszna.

Poprzez stronę www.leszno.pl prezentujemy mieszkańcom Miasta Leszna działania prowadzone przez leszczyńskie organizacje. Portal jest szansą na dotarcie do adresatów projektów, możliwością nawiązania kontaktu ze współpracownikami, aktywistami czy umieszczenia ogłoszeń.

Zatem jeśli organizujesz konferencję, szkolenia, zajęcia lub inne wydarzenie - poinformuj o nim mieszkańców Miasta Leszna poprzez stronę www.leszno.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe) oraz Facebook’a i Twitter’a Leszczyńskie NGO! Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: aszymanska@leszno.pl lub ngo@leszno.pl uwzględniając dane organizatora, termin i miejsce oraz krótki opis tego, co przygotowaliście.

2. Materiały promocyjne

Miasto Leszno w swojej ofercie posiada również elementy, które mogą wzbogacić i urozmaicić twoje wydarzenie pod względem wizualnym oraz podnieść jego prestiż. Do rzeczy udostępnianych przez Miasto należą m.in.:

- Roll-upy

Jednym z narzędzi promocyjnych Miasta Leszna są roll-upy. Jeśli organizujesz jakieś wydarzenie w partnerstwie z miastem, istnieje możliwość wypożyczenia miejskich roll-upów na twoje wydarzenie. Dodatkowo, magistrat oferuje specjalne, dedykowane roll-upy z logotypem, nazwą i danymi organizacji, z dopiskiem „Miasto Leszno wspiera Organizacje Pozarządowe”.

- Plakaty

Szablony plakatów, konsultacje przy projektowaniu i pomoc graficzną, gotowe plakaty przy okazji wydarzeń, których organizatorem jest Miasto Leszno.

3. Patronat Prezydenta

Co daje patronat honorowy Prezydenta Miasta Leszna?

 • Podkreśla rangę wydarzenia.
 • Jest szczególną formą uznania oraz poparcia dla organizowanego przedsięwzięcia.
 • Pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej miasta.

Więcej o patronacie honorowym Prezydenta Miasta Leszna napiszemy w kolejnych newsach.

 4. Targi NGO

W Lesznie systematycznie organizowane są wydarzenia, podczas których NGO mają szansę szerszego pokazania się mieszkańcom miasta. Podczas targów organizacje pozarządowe za pomocą specjalnych stoisk animacyjnych, pokazów, występów i innych form aktywności prezentują swoją działalność innym. Jest to doskonała szansa na pozyskanie nowych wolontariuszy i członków twojej organizacji, ale też dzięki wyjściu do mieszkańców budujemy lepszą markę naszego podmiotu i tworzymy relację na linii NGO – mieszkańcy. Imprezy organizowane przez Miasto Leszno to m.in.:

- Aktywne Obywatelskie Leszno – czyli kilka dni wielkiej aktywności i integracji leszczyńskich organizacji pozarządowych. Dni otwarte, festyny, Randki Obywatelskie, spotkania, konsultacje i wiele innych akcji przeprowadzanych przez leszczyńskie fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, firmy zaangażowane społecznie, placówki publiczne i inne zrzeszenia oraz grupy nieformalne.

- Targi leszczyńskich Organizacji Pozarządowych oraz Dni Europy – czyli jednodniowa impreza organizowana w formie festynu przez Miasto Leszno oraz organizacje pozarządowe i placówki publiczne. Organizacje wychodzą do mieszkańców pokazując im swoje największe zalety. Występy artystyczne, stoiska pokazowe, ale też wspólna zabawa i integracja oraz wiele innych ciekawych form promocji.

5. Leszczyński Informator Pozarządowy „Co słychać w Trzecim Sektorze”, Baza NGO, Informator NGO to materiały przygotowywane przez Miasto Leszno, dzięki którym można dowiedzieć się, jakie organizacje istnieją w Lesznie, na jakim obszarze działają, jak można się z nimi skontaktować czy jakie były ich ostatnie inicjatywy. Są one dostępne na stronie internetowej www.leszno.pl. Nie ma cię w naszej bazie? Chciałbyś zapowiedzieć bądź zrelacjonować swoje wydarzenie w specjalnym miesięczniku „Co słychać w Trzecim Sektorze”? Zgłoś się do nas na ngo@leszno.pl lub zadzwoń na numer 65 529 54 03.

Pamiętaj o mediach i Internecie

Oprócz  promocji na stronach Miasta Leszna, warto pamiętać o podjęciu szeroko zakrojonych działań public relations w lokalnych mediach, które mogą dać bardzo dobre efekty. Media bacznie obserwują działalność organizacji pozarządowych i zwykle są zainteresowane działaniami, które mają pozytywny wpływ na społeczność lokalną. Dlatego można się spodziewać, że kontakty telefoniczne z dziennikarzami i informacje prasowe zaowocują publikacjami lub wzmiankami o projekcie na antenie. Dodatkowo, jednym z bardzo istotnych elementów wykorzystywanych do promocji waszych projektów jest Internet. Mogliście to wywnioskować z wcześniejszej treści newsa, w której podaliśmy możliwości współpracy z Miastem i promocję np. na naszej stronie internetowej.

Przykładowe narzędzia realizacji działań promocyjno-informacyjnych:

 • tablice informacyjne i pamiątkowe
 • informacja o projekcie na stronie internetowej beneficjenta
 • newsletter
 • plakaty – umieszczane przy wejściu do siedziby, w holu, sekretariacie, przy sali narad, w gablocie pełniącej rolę gazetki ściennej itp. – wszędzie tam, gdzie dostęp do informacji będzie jak najbardziej powszechny
 • broszury, foldery, ulotki i inne materiały drukowane,
 • informacje prasowe – wysyłane do prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, magazynów branżowych, serwisów internetowych
 • artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (płatne lub będące efektem działań public relations)
 • informacja w gazetach wewnętrznych skierowanych do pracowników lub biuletynach dla kontrahentów firmy
 • ogłoszenia prasowe i w serwisach internetowych
 • konferencje prasowe, spotkania informacyjne, tzw. drzwi otwarte
 • promocja projektu podczas targów i różnego rodzaju eventów (konferencje, seminaria) – np. poprzez zamieszczenie informacji o projekcie w materiałach konferencyjnych, rozdawanie broszur informacyjnych, prezentacja projektu na konferencji itp.
 • filmy promocyjne, prezentacje multimedialne, materiały informacyjne na CD,

Promocyjny savoir-vivre

Oprócz obowiązków organizacje pozarządowego mogą stosować niepisane zasady dobrej współpracy informacyjnej z urzędem:

 • wysyłać zaproszenia do urzędu (dyrektora, naczelnika, pilotującego projekt urzędnika) na wydarzenia otwarte
 • dodawać informacje o organizowanych wydarzeniach na portal społecznościowy Facebook.com/LeszczynskieNGO, nawet jeśli nie ma takiego zobowiązania w umowie oraz na strony dzielnic
 • stosować logo Aktywne Obywatelskie Leszno (do pobrania poniżej)
 • zostawiać ulotki informacyjne lub plakaty w urzędzie lub w odpowiednim biurze (zazwyczaj są na to wydzielone miejsca, stojaki, tablice)
 • udostępniać inne nośniki informacyjne przygotowane przez Miasto Leszno

- plakat „z pustym” polem do wpisania własnego wydarzenia (plakaty można odbierać w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przy Al. Jana Pawła II 21a)

- roll-upy:

Aktywne Obywatelskie Leszno, Leszczyńskie NGO i inne (projekty dostępne w galerii poniżej)

Te niewielkie działania budują dobrą atmosferę wokół organizacji i pozwalają na bieżąco zorientować się, jak wygląda realizacja projektu.

Ponadto Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  zaprasza też do przysyłania informacji o organizowanych wydarzeniach na adres: ngo@leszno.pl. Przesłane informacje zostaną zamieszczone na stronie Miasta Leszna www.leszno.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w broszurze „Co słychać w Trzecim Sektorze” oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miasto Leszno.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas