twitter instagram YouTube

2017-04-25
Kampania 1% podatku

Coraz większą popularnością cieszy się w Polsce przekazywanie swojego 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego. Jest to świetna droga do wsparcia organizacji, której umożliwi to realizację swoich działań i celów statutowych, a darczyńcy nie sprawi żadnych kłopotów, przeciwnie – sprawi ogromną satysfakcję, w żaden sposób go nie obciążając. W akcję angażuje się również Miasto Leszno, prowadząc kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie”.

Z roku na rok zwiększa się liczba organizacji pożytku publicznego, ale też obywateli wpisujących do swojego rozliczenia podatkowego wybrane OPP (OPP – organizacje pożytku publicznego). Wybór taki najczęściej podejmowany jest świadomie, co powoduje, że swój 1% każdy chce przeznaczyć według własnego uznania, jak najlepiej. Co za tym idzie podatnicy dużo częściej szukają informacji na temat działalności organizacji, które są brane przez nich pod uwagę. Przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Na początek trochę teorii

By mieć możliwość prawną i ubiegać się o otrzymywanie 1% podatku organizacja musi się stać organizacją pożytku publicznego. Status OPP oznacza stan prawny organizacji (fundacji, stowarzyszenia, klubu sportowego itp.), która spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać organizacją pożytku publicznego oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Więcej szczegółowych informacji na temat tego, jak zostać OPP i jakie warunki trzeba spełnić, znajdziecie w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sama procedura przekazania 1% podatku jest bardzo prosta. Największym problemem jest chyba wybór OPP, bo tych jest naprawdę wiele!

Krok 1: Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1%
Krok 2: Wpisz w rubryce  Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać.

Pamiętaj!

Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wskazać można tylko jeden podmiot.

Szczegóły oraz wykaz leszczyńskich OPP dostępny jest na stronie http://www.leszno.pl/Zostaw_swoj_1_w_Lesznie__396.html

Poszukuj darczyńców

Mamy możliwość prawną do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Jak jednak znaleźć darczyńców? Jest to doskonały moment na promocję swoich działań. Sposoby są różnorodne, oczywiście warto zwrócić uwagę na swoje istnienie „na mieście” czy to poprzez reklamy, plakaty czy ogłoszenia w mediach lokalnych. Najważniejszy jest pozytywny rozgłos i pokazanie, że cel, do którego realizacji potrzebne są nam środki finansowe, jest jak najbardziej słuszny.

Pamiętajmy, że przekazywanie 1% podatku nie jest obowiązkiem, lecz dobrą wolą darczyńcy. W związku z tym nasze działania  promocyjne powinny być przemyślane i jak najbardziej opisujące to, na co zbieramy fundusze. Rozmawiajmy z potencjalnymi darczyńcami, pokazujmy istotę problemu, z którym chcemy się uporać.

„Zostaw swój 1% w Lesznie”

Miasto Leszno oferuje organizacjom zarejestrowanym na terenie miasta wsparcie w postaci corocznej kampanii „Zostaw swój 1% w Lesznie!”, która wiąże się nie tylko z banerami na głównych ulicach miasta ale również, z plakatami indywidualnymi dla organizacji pozarządowych zamieszczanych na portalach społecznościowych, czy informacjami przesyłanymi do leszczyńskich placówek oświaty, ale również już bardziej szczegółowymi informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej www.leszno.pl. Kampania przyjmuje formę informacyjną i promuje ideę całej akcji, nie wskazuje natomiast, której organizacji konkretnie należy przekazać swój procent. Ten wybór zależy tylko i wyłącznie od mieszkańców i ich dobrej woli.

Idąc z trendem ogólnopolskim, również w Lesznie systematycznie zwiększa się liczba OPP. Za rok 2016 uprawnionych do otrzymywania 1% w naszym mieście są 54 organizacje. Pole ich działania jest bardzo szerokie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z indywidualnymi metryczkami organizacji, a także polecamy wybór OPP, dla której przekazany zostanie 1% swojego podatku.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas