twitter instagram YouTube


Podsumowanie

W dniach od 18 do 27 września odbywała się pierwsza edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno zainicjowana i koordynowana przez Miasto Leszno. W ciągu 10 dni odbyło się ponad 120 wydarzeń, w tym m.in. bezpłatne porady prawne, otwarte spotkania z prezydentem, randki obywatelskie, drzwi otwarte w organizacjach pozarządowych, dłużej niż zwykle pracowały miejskie instytucje. Odbyło się wiele spotkań, warsztatów, pokazów i treningów sportowych oraz dwie duże imprezy: targi organizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji oraz festyn sportowy i targi klubów sportowych.
Mieszkańcy Leszna mieli okazję zapoznać się z najaktywniej działającymi stowarzyszeniami i fundacjami oraz klubami sportowymi. Każda z organizacji przygotowała szereg informacji o swojej działalności oraz chętnie odpowiadała na pytania zainteresowanych osób. Było to święto wszystkich aktywnych.  

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak uczestniczył w tych wydarzeniach, spotykał się i rozmawiał z mieszkańcami, zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i seniorami, a także z przedstawicielami organizacji pozarządowych i rożnych instytucji działających w Lesznie.

Podczas akcji Aktywne Obywatelskie Leszno działo się bardzo dużo. W organizację akcji zaangażowało się wielu partnerów: organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, samorządowe, kulturalne i społeczne. Wszystkie wydarzenia adresowane były do  mieszkańców, do osób, które interesuje życie społeczne, kulturalne, sportowe oraz  do tych, którzy chcieli się zaangażować lub dowiedzieć czym zajmują się organizacje pozarządowe i różne instytucje w mieście.

W piątek 18 września w godzinach od 10:00  do 18:00 w Ratuszu odbyły się bezpłatne porady prawne z różnych dziedzin prawa pracy, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, bankowego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

W poniedziałek 21 września w godzinach od 12:00 do 14:00 odbyło się otwarte spotkanie z Prezydentem Miasta Leszna, Łukaszem Borowiakiem. Porad prawnych udzielał II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna, Piotr Jóźwiak. Można było porozmawiać z urzędnikami  zajmującymi się budżetem obywatelskim, konsultacjami społecznymi, inicjatywą lokalną, ofertą inwestycyjną Miasta Leszna oraz z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów, a także z Dyrektorem i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Od poniedziałku do piątku w dniach od 21 do 25 września odbywały  się Dni Otwarte w różnych instytucjach oraz organizacjach pozarządowych na terenie Miasta Leszna. Każdy z mieszkańców mógł uczestniczyć m.in. w warsztatach dot. umiejętności społecznych, terapii śmiechem, czy gimnastyki mózgu, z decoupagu,  fotograficznych, dziennikarskich, wokalnych, dietetycznych, modelarskich, warsztatach dot.  wolontariatu, profilaktyki zdrowia. Były również warsztaty dla rodziców dot. zagrożeń czyhających na ich dzieci związanych z różnymi uzależnieniami. Można było również skorzystać z porad terapeutycznych. Dzieci i młodzież mogły  zapoznać się z pracą opiekunów zwierząt i wolontariuszy. Odbywały się również pikniki propagujące zdrowy i aktywny styl życia. Stowarzyszenia i Kluby sportowe przygotowały wiele pokazów i darmowych treningów sportowych. Można było uczestniczyć w zajęciach fitness. Odbywały się zajęcia z akrobatyki sportowej, pokazy pływania synchronicznego, była możliwość udziału w treningu synchronicznym. Można było zobaczyć lub uczestniczyć w treningach karate, taekwondo, jiu jitsu oraz innych sportach walki, szermierki. Organizowane były różne konkursy sportowe, rozegrany został turniej strzelecki oraz  turniej tenisa ziemnego. Ponadto odbywały się spotkania ze sportowcami, trenerami oraz działaczami sportowymi. Była również okazja, aby zapisać się na zajęcia oraz poznać leszczyńskie organizacje i zobaczyć  efektów pracy różnych fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji działających na rzecz mieszkańców Leszna.

Można było zwiedzić  Muzeum Wodociągów, Wieżę Ciśnień , czy  Zakład gospodarowania odpadami w Trzebani. Odbywały się również pokazy ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego, pokazy wspinaczki, technik samoobrony. Zaprezentowany został sprzęt pożarniczy. Odbywały się również indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy czy z doradcą zawodowym. Miłośnicy sztuki i muzyki mogli  posłuchać różnych  melodii wygrywanych na dudach oraz pianinie, a także podziwiać ciekawe wystawy prac artystycznych. Można było zobaczyć wystawę strojów ludowych, wielkopolski-strój biskupiański, można było uczestniczyć w konsultacjach literackich, fotograficznych czy plastycznych. Odbył się wernisaż wystawy „Dwa morza”, „Człowiek- Biblia –Sztuka”. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w otwartej debacie dot. budżetu obywatelskiego. W szkołach odbywały się  prelekcje na temat prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, zasad prawidłowej segregacji. Zorganizowane zostały również szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, z zakresu dopłat unijnych, problematyki podatkowej dla małych i średnich firm.

W czwartek 24 września przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych uczestniczyli w Randkach Obywatelskich, których celem była integracja trzeciego sektora. Uczestnicy poznawali się, wymieniali doświadczeniami, co być może w przyszłości zaowocuje nowymi, wspólnymi inicjatywami.

W piątek 25 września odbyła się akcja Eko- Leszno, w ramach której zorganizowane zostały przez leszczyńskie organizacje pozarządowe i różne instytucje ciekawe inicjatywy ekologiczne. Do udziału w wydarzeniach przyłączyły się również leszczyńskie przedszkola oraz szkoły, które  oprócz zbiórki makulatury, nakrętek czy baterii, posprzątały teren wokół swoich placówek. Odbyły się również happeningi ekologiczne, konkursy ekologiczne oraz dzieci i młodzież sadziły rośliny. Wszystkie grupy, które włączyły się w akcję otrzymają teraz  „Eko-Kartę”, która będzie uprawniała do odbioru drzewka z Miejskiego Zakładu Zieleni i posadzenia go na terenie swojej placówki lub w wyznaczonym miejscu.  

W sobotę 26 września, w Hali Trapez zorganizowany został Dzień Aktywności Obywatelskiej w ramach, którego odbyły się Targi Organizacji Pozarządowych i różnych instytucji działających na rzecz mieszkańców Leszna i regionu.  Podczas wydarzenia można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, konsumenckich, budowlanych, z zakresu przedsiębiorczości. Można było uzyskać informację dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na swoje działania. Była możliwość porozmawiania z przedstawicielami różnych fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych oraz z przedstawicielami różnymi instytucji działających w Lesznie. Odbyły się również pokazy ratownictwa drogowego, medycznego, technik samoobrony, prezentacja sprzętu pożarniczego, policyjnego, a także można było zobaczyć przykładowe wyniki badań mikrobiologicznych oraz ekspozycję szkła laboratoryjnego. Miłośnicy sztuki i muzyki mogli  posłuchać różnych melodii wygrywanych na dudach oraz pianinie, a także podziwiać ciekawe wystawy prac artystycznych. Była prezentacja tomików poetyckich, obrazów, fotografii, a także można było zobaczyć przy pracy rzeźbiarzy. Ponadto wszystkie te instytucje przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Było również wiele gier i zabaw oraz różnych animacji dla najmłodszych.

W niedzielę 27 września  odbył  się  festyn sportowy oraz targi leszczyńskich klubów sportowych. Odwiedzający lotnisko  mogli zapoznać się z różnorodną ofertą zajęć sportowych prowadzonych przez kluby sportowe oraz zapisać swoje dzieci na zajęcia przez nie prowadzone. Odbywały się pokazy różnych dyscyplin sportowych m.in. karate, taekwondo, jiu jitsu. Można było porozmawiać z sportowcami, trenerami oraz działaczami sportowymi. Równocześnie w tym samym czasie na lotnisku odbywał się festyn sportowy pn. Lotnisko bliżej… organizowany wspólnie przez Miasto Leszno i Aeroklub Leszczyński. W czasie festynu odbywały się zawody na celność lądowania dla szybowników, paralotniarzy i spadochroniarzy oraz bieg przełajowy wokół rozstawionych szybowców oraz rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Lotnisko w moich oczach”.

W programie znalazły się propozycje zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci oraz młodzieży. Ta akcja pokazała, że Miasto Leszno  jest regionem aktywnym, że działa tu sporo organizacji pozarządowych, instytucji które podejmują wielu cennych, wspólnych inicjatyw. Aktywne Obywatelskie Leszno to również świadectwo, że razem można więcej, współpracowały ze sobą organizacje pozarządowe oraz leszczyńskie instytucje. Uczestnictwo w akcji Aktywne Obywatelskie Leszno to również wymiana doświadczeń, praktyczna edukacja i integracja różnych środowisk.

Dziękujemy wszystkim Aktywnym, którzy wzięli udział w naszych wydarzeniach. Życzymy WAM wytrwałości i entuzjazmu w dalszym rozwijaniu swoich talentów, pasji i zainteresowań.

Napisz do nas