twitter instagram YouTube

2017-06-24
Wolontariat w mieście

Pomysłów na wolontariat jest tak wiele, jak wielu jest wolontariuszy. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie nt. wolontariatu i tego co chciałby robić.

WOLONTARIAT WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA LESZNA

WOLONTARIAT W URZĘDZIE:

Urząd Miasta Leszna w 2015 r. wprowadził Program Wolontariatu, w ramach którego można zdobyć  nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe. Taki wolontariat  może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, niepowtarzalnym doświadczeniem, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie ambicji – wolontariusze w Urzędzie są częścią doświadczonego zespołu i wykonują odpowiedzialne zadania.

Więcej informacji o wolontariacie w urzędzie znajdziesz TUTAJ

W Lesznie organizowana jest akcja pn. Aktywne Obywatelskie Leszno. Jest to wydarzenie, którego celem jest  promocja różnych form aktywności społecznej, w tym: wolontariatu, działalności NGO, podmiotów ekonomii społecznej, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie wśród mieszkańców Leszna, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Jeśli chcecie być częścią wydarzenia i zaangażować się jako wolontariusze zgłoście się do nas. Każdego roku do organizacji wydarzeń w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna włącza się wielu wolontariuszy, bez których przebieg oraz organizacja wydarzeń byłaby niemożliwa.

LESZCZYŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym mieście oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Miasto Leszno co roku ogłasza konkurs o tytuł „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku”, który podsumowywany jest podczas uroczystej gali, organizowanej w ramach leszczyńskich obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Nagradzane są osoby indywidualne, ale również grupy wolontariackie, które swoimi działaniami wyróżniają się na tle innych.

Więcej informacji TUTAJ

Miasto Leszno również wspiera finansowo funkcjonowanie centrów wolontariatu.

  • przy Fundacji Centrum Aktywności Twórczej działa Leszczyńskie Centrum Wolontariatu finansowane, które promuje ideą wolontariatu oraz  pomaga wszystkim zainteresowanym zacząć przygodę z wolontariatem.
  • przy Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności działa Centrum Wolontariatu, którego celem jest pozyskiwanie i nieodpłatna dystrybucji żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz informowanie osób ubogich, niezaradnych życiowo, somatycznie przewlekle chorych oraz seniorów po skończonej aktywizacji zawodowej na temat przysługujących im uprawnień i dostępnych usług.

Dróg do rozpoczęcia przygody z wolontariatem jest wiele. To od samego zainteresowanego zależy to, gdzie i jaką przygodę rozpocznie.

Jedno jest pewne – liczba korzyści płynących z pracy wolontarystycznej jest nieskoczenie długa.

To doskonała możliwość do samorealizacji i osiągnięcia wielkich sukcesów.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas