twitter instagram YouTube


Dodaj wpis do bazy NGO

Przez dodanie wpisu do bazy organizacji pozarządowych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych i organizacji pozarządowych oraz wizerunku zbieranych w ankiecie przez Urząd Miasta Leszna (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922)

Opublikował: ngo@leszno.pl

Dane organizacji
Dane rejestrowe
Główny zakres działalności
Osoba do kontaktu bezpośredniego
Obecny skład osobowy organizacji:
Na jaki okres wybierany jest zarząd:
bezterminowo
Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.
Napisz do nas