twitter instagram YouTube

2018-03-19
Fundusze NGO

Leszczyński Samorząd przekazuje część swoich zadań do realizacji organizacjom pozarządowym udzielając na ich realizacje dotacji. Ten rodzaj współpracy może być prowadzony poprzez organizowanie otwartych konkursów ofert na realizacje określonych zadań, przekazywanie środków w trybie pozakonkursowym oraz za pomocą dotacji na realizację inicjatywy lokalnej. Wymienione tryby współpracy finansowej reguluje przede wszystkim  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Z uwagi na rodzaj zadań zlecanych organizacjom Urząd Miasta Leszna stosuje jako podstawowy sposób udzielania dotacji otwarte konkursy ofert. Tryb pozakonkursowy (art 19 a Ustawy) tzw. „Małe Granty” stosowany jest jedynie w przypadku nie rozdysponowania środków na zadania publiczne w trybie konkursowym.

Organizacje Pozarządowe mogą ubiegać się również o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

W portalu ngo.leszno.pl zamieszczane są informacje o aktualnych konkursach, programach, grantach w ramach których leszczyńskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą pozyskać środki na projekty z różnorodnych dziedzin. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www organizatora.

Ponadto Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  prowadzi doradztwo dla organizacji trzeciego sektora w zakresie:

  • poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych;
  • konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet);
  • pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych;
  • tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.
  • Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

PAMIĘTAJ:

Projekt to nic innego jak określony sposób planowania, organizowania pracy i osiągania celów.

Tworzony przez Ciebie wniosek musi spełniać podstawowy warunek: stanowić odpowiedź na ogłoszenie o konkursie i umożliwić jego ocenę według podanych w ogłoszeniu kryteriów.

 

PODSTAWOWE REGUŁY:

Czytaj przypisy! To, że są one napisane małą czcionką, nie oznacza wcale, że nie są istotne. Często w przypisach pojawiają się podpowiedzi i informacje, które ułatwiają Ci wypełnienie danego pola we wniosku.

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania oferty na realizację zadnia publicznego dostępną na stronie www.leszno.pl.

Wypełnij każde pole we wniosku. Jeśli dane pole Cię nie dotyczy, wpisz w nim ”nie dotyczy”. Wypełniając wniosek pamiętaj o tym, aby nie używać ogólnych stwierdzeń. Wyzwól swoją kreatywność i nie podchodź do wypełniania wniosku schematycznie. Powinno Ci zależeć na oryginalności, bo dzięki temu łatwiej będzie zapamiętać Twój wniosek komisji oceniającej.

Pamiętaj o załącznikach, które Cię dotyczą. Są one określone we wzorze oferty. Jeżeli jst wymaga dodatkowych załączników powinny one być wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Nie zapomnij ich załączyć do wniosku!

Zwróć uwagę, że część punktów we wniosku przyporządkowana jest do konkretnych kryteriów oceny określonych w ogłoszeniu o konkursie. Pamiętaj jednak, że treść reszty punktów we wniosku jest również ważna i wpływa na całościową ocenę Twojego wniosku.

 

 

KONTAKT:


Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Słowiańska 16, 64-00 Leszno

tel: 65 537 36 79 ; 65 537 36 88 ; 65 537 36 87/ e-mail: ngo.leszno@gmail.com, ngo@leszno.pl

 

Opublikował: NG0@leszno.pl
Napisz do nas