twitter instagram YouTube


Zakochaj się w Lesznie jak my

„Zakochaj się w Lesznie jak MY” to kampania, w której pokazujemy za co można pokochać Leszno, a także dowiadujemy się, co najbardziej Leszczynianie cenią w swoim mieście.

Za pomocą fotografii, materiałów filmowych, czy różnych publikacji ukazane są walory i uroki Leszna. Kampania skierowana jest do mieszkańców Leszna, jak i osób, które chcą lepiej poznać nasze miasto.

Napisz do nas