twitter instagram YouTube

2018-03-09
Czym jest Aktywne Obywatelskie Leszno?

Głównym celem akcji jest promocja różnych form aktywności społecznej, w tym:

  • wolontariatu,
  • działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, leszczyńskich instytucji, placówek oświatowych, oraz firm zaangażowanych społecznie wśród mieszkańców Leszna,
  • integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Miasto Leszno to przede wszystkim ludzie – realizujący swoje pasje i marzenia, przekuwający pomysły w projekty, zmieniający bliższe i dalsze otoczenie, angażujący się w różne działania społeczne, edukacyjne, artystyczne czy sportowe.

Akcja Aktywne Obywatelskie Leszno powstała z myślą o mieszkańcach. Jej celem jest pokazanie mieszkańcom Leszna potencjału funkcjonujących w naszym mieście organizacji pozarządowych, instytucji a także firm zaangażowanych społecznie, ich różnorodności oraz przede wszystkim bogatej oferty skierowanej do osób w każdej grupie wiekowej.

Poznanie fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych to również okazja do włączenia się w ich działalność, chociażby w formie wolontariatu, a tym samym realizacji własnych zainteresowań i pasji. To szereg wydarzeń o różnym charakterze, wśród których każdy znajdzie atrakcje dla siebie.

Program Aktywnego Obywatelskiego Leszna, w tym liczne atrakcje dla osób odwiedzających festyn oraz inne wydarzenia współtworzą wszystkie podmioty, które przyłączają się do akcji.

Mamy nadzieję, że również w tym roku aktywnie włączycie się w przygotowania i razem pokażemy leszczyńskie organizacje pozarządowe, które realizują szereg działań wpływających na lokalną społeczność, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w różnych obszarach pożytku publicznego, wspierają tworzenie społecznego i obywatelskiego klimatu Leszna.

Aktywność obywatelska to branie odpowiedzialności za środowisko, w którym się żyje, to najbliższe jakim jest np. rodzina, dzielnica, nasze miasto.

Aktywny Obywatel to obywatel, który nie jest bierną jednostką, która oczekuje na zmiany, tylko bierze czynny udział w tych zmianach i je kształtuje, wpływa na nie.

Aktywni Obywatele:

  • potrafią identyfikować problemy swojej społeczności, poszukiwać ich rozwiązań, włączać się w ich rozwiązywanie, i jednocześnie wykorzystywać nowoczesne sposoby komunikacji i zdobywania wiedzy,
  • czerpią satysfakcję ze swoich działań, a to pozwala na harmonijny rozwój ich samych i ich otoczenia.

 

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu programu!

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas