twitter instagram YouTube

2019-11-06
O generatorze ofert eNGO

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych organizacji pozarządowych (pod adresem www.engo.org.pl) a do korzystania z niej potrzeba jedynie komputera z dostępem do Internetu.

Korzystanie z aplikacji jest dla organizacji pozarządowych BEZPŁATNE. Dodatkowo, w ramach pakietu usług wykupionego przez samorząd otrzymują Państwo wsparcie telefoniczne i mailowe (np. w przypadku problemów technicznych związanych z obsługą aplikacji). Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem www.engo.org.pl/pomoc. Znajdą tam Państwo również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania systemu oraz instrukcję obsługi (do pobrania) oraz link do filmów instruktażowych zamieszczonych w serwisie „youtube” pokazujące jak zarejestrować organizację oraz jak złożyć ofertę.

Dostęp do konta możliwy jest pod adresem www.engo.org.pl, po wybraniu właściwego województwa na mapie, kliknięciu w konto samorządu, do którego chcemy złożyć ofertę.

Przed złożeniem oferty należy organizację zarejestrować w systemie. Ważne! Tylko jedna osoba rejestruje konto organizacji, po czym to ona zakłada innym osobom z organizacji (użytkownikom) konta dostępu, już po zalogowaniu się do swojego konta. Tak więc osoba zakładająca konto jako pierwsza (w ramach jednej organizacji) widziana jest w systemie jako swego rodzaju administrator konta organizacji. Prosimy nie zakładać więcej niż jednego konta dla danej organizacji pozarządowej.

Korzystanie z aplikacji przez organizację pozarządową niesie ze sobą wile korzyści, m.in:

  • Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów z ofert i sprawozdań (rachunkowych, związanych z harmonogramem oraz kompletności wypełnienia wszystkich pól i dołączania załączników);
  • Pilnowanie przez aplikację spełnienia warunków konkursowych w miarę wypełniania oferty;
  • Informowanie organizacji pozarządowych o statusie oferty dzięki wysyłaniu przez system automatycznych powiadomień;
  • Ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami organu administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi;
  • Możliwość posiadania wielu kont w ramach jednej organizacji umożliwia pracę kilku osób nad tą samą ofertą/sprawozdaniem, w tym samym czasie;
  • Możliwość tworzenia szablonów i ich wykorzystywania do ponownego złożenia oferty;
  • Zaczytywanie większości danych z aktualnej wersji oferty do sprawozdania;
  • Pogrupowanie wydatków w sprawozdaniach według numerów pozycji kosztorysów (rodzaju kosztów) ułatwia ich sprawdzanie.

Zapraszamy do korzystania!

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas