twitter instagram YouTube

Kto i co? NGO

Formy finansowania NGO - co to?
09 września 2020

Formy finansowania NGO - co to?

Fundusze to bezzwrotna pomoc finansowa, którą można otrzymać od donatora/sponsora. Fundusze najczęściej są udzielane na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania, zwanego projektem. Może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp.

Likwidacja Klubu Sportowego
07 września 2020

Likwidacja Klubu Sportowego

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie uczniowskiego klubu sportowego (UKS) lub stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z ewidencji prowadzonej przez starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego. Dokonuje się jej na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w związku z art. 4 ustawy o sporcie).

Klub Sportowy - co to?
03 września 2020

Klub Sportowy - co to?

Klub sportowy – podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie danej dyscypliny sportu. Organizacja sportowa posiadająca osobowość prawną działająca, jako osoba prawna (np. w formie sportowej spółki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej), której głównym - i najczęściej jedynym - celem jest udział w rozgrywkach sportowych, organizowanych pod egidą konkretnej federacji (krajowej, bądź kontynentalnej - rzadziej światowej) w stosownej kategorii wiekowej, płci i statusie zrzeszonych w nim osób.

Czym jest wolontariat?
01 września 2020

Czym jest wolontariat?

Największym potencjałem organizacji pozarządowych są ludzie. To oni, dzięki swemu zaangażowaniu, dzięki swej pasji potrafią robić rzeczy wielkie.

Działalność pożytku publicznego - co to?
25 sierpnia 2020

Działalność pożytku publicznego - co to?

Działalność pożytku publicznego jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Likwidacja Spółdzielni Socjalnej
21 sierpnia 2020

Likwidacja Spółdzielni Socjalnej

Likwidacji spółdzielni socjalnej można dokonać z powodu:

Jak założyć spółdzielnię socjalną?
20 sierpnia 2020

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Zastanawiacie się co należy zrobić, aby założyć spółdzielnię socjalną? Sprawdźcie jak w 4 prostych krokach można rozpocząć proces tworzenia organizacji.

Co to jest spółdzielnia socjalna?
18 sierpnia 2020

Co to jest spółdzielnia socjalna?

Spółdzielnia socjalna - Jest to forma podmiotowości prawnej łączącej cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej.

Zakończenie działalności fundacji
13 sierpnia 2020

Zakończenie działalności fundacji

W ustawie o fundacjach przewidziane są dwa powody, z jakich może zostać zlikwidowana fundacja. Są to: osiągnięcie celu, dla którego została ustanowiona fundacja albo wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji.

Napisz do nas