twitter instagram YouTube

2018-02-13
Komu pomagamy

  • świadczymy pomoc podmiotom trzeciego sektora: stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym – oraz osobom chcącym rozpocząć działalność, zainteresowanym aktywnością m. in. na polu kultury, sportu, ekologii, edukacji czy pomocy społecznej,
  • osobom/instytucjom innym NGO-som zainteresowanym wolontariatem,
  • biuro jest również otwarte na współpracę z innymi instytucjami, podmiotami oraz firmami zaangażowanymi społecznie działającymi na terenie Miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas