twitter instagram YouTube

2017-06-24
Przewodnik po Urzędzie

Wydziały/ Biura /Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna współpracujące z organizacjami pozarządowymi.

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

 • pełni rolę biura pierwszego kontaktu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale także zainteresowanych mieszkańców i urzędników zainteresowanych tematyką współpracy trzeciego sektora w szczególności w zakresie współpracy pozafinansowej,
 • przygotowanie i koordynacja Programu Współpracy,
 • organizacja wydarzeń w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno,
 • przygotowanie i realizacja kampanii dla NGO,
 • przygotowanie i realizacja Targów dla NGO oraz wszelkich inicjatyw związanych z rozwojem Trzeciego sektora w Lesznie,
 • wolontariat,
 • prowadzenie strony www.ngo.leszno.pl i portali społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram i kanału na YouTube

Kontakt:

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

ul. Słowiańska 16

e –mail: ngo@leszno.pl, aol@leszno.pl

tel.  65 537 36 79 ; 65 537 36 88 ; 65 37 36 87

 

Wydział Kultury i Sportu

 • realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego
 • realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • rejestracja klubów sportowych (szczegóły TUTAJ)

Kontakt:

Wydział Kultury i Sportu

ul. Słowiańska 63 II piętro,

e-mail: wkis@leszno.pl,

tel. 65 537 36 53

 

Wydział Rozwoju

 • realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie:

  a) rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin,

  b ) rewitalizacji,

  c) wspomagania rozwoju gospodarczego,

  d) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez promocję działań zwiększających udział mieszkańców w życiu społecznym Leszna takich jak: leszczyński Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna, Konsultacje Społeczne.

 • realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

Kontakt:

Wydział Rozwoju

ul. Słowiańska 16

e-mail: rozwoj@leszno.pl 

Tel.: 65 537 36 80 ; 65 537 36 83 ; 65 537 36 84

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 • realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • rejestracja stowarzyszeń zwykłych (szczegóły TUTAJ)

Kontakt:

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wałowa 5,

e-mail: wso@leszno.pl,

tel. 65 529 82 30;

 

Wydział Edukacji

 • realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie edukacji i wychowania.

Kontakt:

Wydział Edukacji

ul. Słowiańska 63, II piętro

e-mail: wedu@leszno.pl,

Tel.: 65 537 36 63; 65 537 36 66

 

Centrum Informacji Turystycznej

 • realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno – rekreacyjnej

Kontakt:

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Słowiańska 24,

e-mail: infotur@leszno.pl,

tel. 65 529 81 92,

 

Biuro Zamówień Publicznych

 • realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie udzielania  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Kontakt:

Biuro Zamówień Publicznych,

ul. K. Karasia 15,

e-mail: bzp@leszno.pl,

tel. 65 529 81 26

 

Biuro ds. Uzależnień

 • realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także promocji i organizacji wolontariatu

Kontakt:

Biuro ds. Uzależnień,

ul. Poniatowskiego 11,

e-mail: bdsu@leszno.pl,

tel. 65 547 68 43

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 • realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • regranting

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

ul. Janusza Korczaka 5

e-mail: ngo@moprleszno.pl

tel. 661 213 131,

Wiecej na stronach:

www.bip.moprleszno.pl

www.moprleszno.pl

Media społecznościowe

Facebook Leszczyńskie NGO

Twitter Leszczyńskie NGO

Instagram Leszczyńskie NGO

YouTube Leszczyńskie NGO

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas