twitter instagram YouTube

2018-02-13
O stronie

O stronie

Portal ngo.leszno.pl jest zarezerwowany i otwarty dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

Zainteresowani jesteśmy prezentacjami leszczyńskich organizacji i ich ofertami kierowanymi do mieszkańców Leszna.

Chcemy w tym miejscu informować mieszkańców Leszna i inne organizacje pozarządowe działające na terenie miasta o:

 • projektach leszczyńskich organizacji pozarządowych skierowanych do mieszkańców Leszna,
 • konferencjach, szkoleniach, wykładach, prezentacjach, zajęciach dla dzieci, młodzieży, seniorów, itp. (relacje z wydarzeń mogą być ilustrowane zdjęciami, grafikami),
 • dobrych praktykach, ogłoszeniach i ofertach wolontariatu,
 • możliwościach ubiegania się o fundusze zewnętrzne dla NGO.

Za pośrednictwem portalu chcemy:

 • udostępniać organizacjom rzetelne informacje,
 • promować społeczeństwo obywatelskie,
 • budować sieć relacji pomiędzy NGOs w Lesznie,
 • udostępnić bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Leszna.

Poprzez stronę www.ngo.leszno.pl chcemy zaprezentować mieszkańcom miasta Leszna działania prowadzone przez leszczyńskie organizacje.

Na głównej stronie znajdziesz:

 • opisy wydarzeń organizowanych przez leszczyńskie organizacje pozarządowe,
 • relacje z wydarzeń (np. warsztatów, koncertów, meczy sportowych ) organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne,
 • opisy różnych inicjatyw i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • relacje z posiedzeń/spotkań z udziałem ngo i dotyczących III sektora,
 • artykuły dotyczące organizacji pozarządowych (np. w temacie zmian w prawie, zapowiedzi konkursów).

W zakładce KALENDARZ znajdziesz:

 • zapowiedzi wszystkich wydarzeń organizowanych dla i przez organizacje pozarządowe (np. happeningów, szkoleń, seminariów, warsztatów, gier miejskich, koncertów, meczy sportowych, ale również konsultacji społecznych z ngo)

W zakładce WSPÓŁPRACA Z NGO znajdziesz m.in. :

 • informacje o Programie Współpracy (w tym o komisjach konkursowych, konsultacjach społecznych i sprawozdania ),
 • informacje o Wolontariacie w mieście,
 • praktyczne ABC, czyli informacje jak założyć PES,
 • użyteczne dla NGO (czyli pojęcia, poradniki, broszury, ważne strony internetowe, informacje o patronacie, materiały do pobrania oraz infografiki miejskie),
 • dodaj do portalu (czyli prezentacje i projekty leszczyńskich NGO, tablicę ogłoszeń),
 • informacje przydatne seniorom,
 • multimedia (czyli galerię zdjęć oraz materiały video),
 • broszurę „Co słuchać w Trzecim Sektorze”.

W zakładce KAMPANIE I PROJEKTY znajdziesz m.in.

 • informacje o kampaniach prowadzonych przez Miasto Leszno adresowanych do organizacji pozarządowych i mieszkańców,
 • informacje o kampaniach realizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i Miasto Leszno,
 • informacje o projektach realizowanych w partnerstwie,
 • informacje o animacji aktywności Trzeciego Sektora.

W zakładce AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO znajdziesz:

 • informacje o kampanii oraz o inicjatywach podejmowanych w kierunku aktywności społeczności lokalnej,
 • praktyczne informacje oraz co, gdzie, kiedy.

 W zakładce FUNDUSZE znajdziesz:

 • informacje o ogłaszanych konkursach ofert przez Urząd Miasta Leszna,
 • informacje o wynikach konkursów,
 • informacje o tzw. „małych grantach”,
 • bazę konkursów (grantów zewnętrznych).

W zakładce BAZA NGO znajdziesz:

 • wykaz fundacji , stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych,
 • formularz dodania się do bazy.

W zakładce KONTAKT znajdziesz:

 • informacje o Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 • newsletter
 • formularz kontaktowy

Organizacje pozarządowe realizujące działania na rzecz miasta Leszna oraz jego mieszkańców mogą promować swoje wydarzenia i aktywności za pośrednictwem kanałów Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna.

Do dyspozycji możliwe jest udostępnianie informacji:

www.facebook.com/LeszczyńskieNGO

www.twitter.com/LeszczyńskieNGO

www.instagram.com/LeszczyńskieNGO

www.youtube.com/LeszczyńskieNGO

W celu promocji wydarzeń oraz aktywności należy wysłać zredagowane treści na adres e-mail: ngo.leszno@gmail.com (pomocny formularz POBIERZ), bardzo mile widziane jest dodawanie grafik związanych z promowanym wydarzeniem.

Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych wiadomości oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przesłanych tekstów lub ich nieopublikowania bez podania przyczyny.

Wysyłający oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanego tekstu oraz prawa autorskie do zamieszczanych zdjęć i filmów oraz ma zgodę osób przedstawionych do publikacji ich wizerunku.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu ngo.leszno.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.

Redakcja portalu www.ngo.leszno.pl

ul. Słowiańska 16
64-100 Leszno

Chcesz się z nami skontaktować? Masz pytania?

Napisz na adres e-mail: ngo@leszno.pl

Zadzwoń pod numer 65 537 36 79 ; 65 537 36 88 ; 65 537 36 87

Odwiedź nas w biurze.

Jeśli chcesz dodać wydarzenie do kalendarza możesz to zrobić samodzielnie: (opcja „dodaj wydarzenie”).

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie drobne do serwisu ngo.leszno.pl zrób to samodzielnie: (opcja „dodaj ogłoszenie”).
Uwaga! nie zamieszczamy ogłoszeń przesyłanych w inny sposób!

Jeśli chcesz zamówić newsletter: wiadomosci.ngo.leszno.pl/newsletter

Jeśli masz pytania dotyczące patronatu medialnego, napisz na adres: ngo@leszno.pl

Jeśli poszukujesz materiałów promocyjnych wejdź na zakładkę infografiki

Jeśli zauważyłeś/aś błąd techniczny na stronie poinformuj nas o nim i napisz na adres: ngo@leszno.pl

A może reprezentujesz firmę, która ma ciekawe usługi i produkty dla stowarzyszeń i fundacji i innych podmiotów ekonomii społecznej?

PROMOCJA DZIAŁAŃ NGO

Współpraca pomiędzy Miastem Leszno, a organizacjami pozarządowymi odbywać się może również poprzez udostępnianie nośników promocyjnych na wydarzenia społeczne organizowane przez III sektor.

Nośniki będące w dyspozycji Miasta głownie administrowane są przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, osobą do kontaktu jest pani Magdalena Urbaniak (e-mail: rozwoj@leszno.pl )

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas