twitter instagram YouTube

Konkursy

2024-02-29

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – wspieranie działań służących diagnozie, terapii i edukacji dzieci dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w zakresie poprawy zdrowia psychicznego i zaburzeń współistniejących, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców czy opiekunów. Wnioski można składać do dnia 29.02.2024 do godz. 14:00.

więcej
2024-02-29

Rozwój sportu w Mieście Lesznie w 2024 roku w zakresie sportu żużlowego w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych w Polsce

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno na zadanie - Rozwój sportu w Mieście Lesznie w 2024 roku w zakresie sportu żużlowego w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych w Polsce. Wnioski można składać do 29.02.2024r.

więcej
2024-02-22

Dotacje na Telefon zaufania dla Seniorów

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024r. - Telefon Zaufania dla Seniorów. Termin składania ofert: do 22.02.2024 r. do godziny 23:55.

więcej
Napisz do nas