twitter instagram YouTube

Konkursy

2025-09-25

Nabór wniosków w programie: Mój elektryk

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: Mój elektryk. Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji prowadzony jest w okresie od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

więcej
2024-12-31

Polska dziś i jutro – Program Fundacji Totalizatora Sportowego

Fundacja Totalizatora Sportowego w ramach swoich celów programowych dąży do promowania polskiej kultury i podtrzymywania tradycji narodowej. Jednocześnie poszukuje nowoczesnych środków wyrazu postaw patriotycznych. Celem jest również ochrona wielowiekowego dziedzictwa polskiej historii i kultury. Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. O dofinasowanie można się ubiegać do końca 2024 roku (edycja Programu).

więcej
2024-12-31

2 edycja programu grantowego "Z Kobietami - Patriotkami"

Fundacja Totalizatora Sportowego rozpoczęła nabór wniosków do programu grantowego „Z Kobietami - Patriotkami”. Główna idea, jaka przyświeca tej inicjatywie, to przywracanie pamięci o zasłużonych kobietach w dziejach Polski. Ten wielki rozdział historii jest wciąż nieodpowiednio zagospodarowany. Nabór w trybie ciągłym do 31.12.2024r.

więcej
2024-12-31

II Edycja Programu „Odpowiedzialni społecznie”

Fundacja Totalizatora Sportowego rozpoczęła nabór wniosków do nowego programu grantowego „Odpowiedzialni Społecznie”. Program przewiduje udzielanie wsparcia zarówno w Polsce jak i za granicą. Z uwagi na trwający konflikt wojenny na terenie Ukrainy do celów Programu należą szczególnie sprawy związane z pomocą osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach. Nabór w trybie ciągłym do 31.12.2024r.

więcej
2024-10-15

Dotacje ze środków Funduszu Popierania Twórczości

O dotacje z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się instytucje i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną. Dotacje przyznawane są na przedsięwzięcia kulturalne, promujące rodzimą twórczość, działania o charakterze kolektywnym, w których bierze udział wielu artystów lub wykorzystywana jest twórczość wielu autorów, np.: festiwale, cykle koncertów, wystawy, konkursy i warsztaty twórcze, seminaria i konferencje naukowe. Wnioski można składać do 15.02.2024 r. oraz w drugiej turze do 15.10.2024r.

więcej
2024-09-30

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. Wnioski można składać do 31.05 2024r. i 30.09.2024r.

więcej
2024-07-08

PROGRAM RITA - PRZEMIANY W REGIONIE - GRANTY WYJAZDOWE – NABÓR CIĄGŁY

Zapraszamy do składania wniosków na przyznanie grantu wyjazdowego do krajów objętych programem RITA – Przemiany w regionie. O dofinansowanie wyjazdu swoich przedstawicieli mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół. Nabór ciągły

więcej
2024-05-31

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. Wnioski można składać do 31.05 2024r. i 30.09.2024r.

więcej
2024-05-30

Program grantowy Ambasady USA

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Grantów Dyplomacji Publicznej. W ramach Programu możliwe jest składanie propozycji programów, które wzmacniają więzi między Stanami Zjednoczonymi a Polską poprzez działania, które podkreślają wspólne wartości, promują współpracę dwustronną i tworzą trwałe więzi między Stanami Zjednoczonymi a wschodzącymi polskimi liderami (uczniami szkół średnich, studentami i młodymi profesjonalistami w wieku od 16 do 35 lat), a także uznanymi liderami społeczności w społeczeństwie, sektorem prywatnym i non-profit. Wnioski można składać do 15 marca 2024 r.

więcej
2024-04-30

Posiłek w szkole i w domu – moduł 3

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 na lata 2024–2028. Program ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Wnioski można składać do 30.04.2024 r.

więcej
2024-04-30

III edycja Konkursu "Razem dla Seniorów"

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkurs „Razem dla Seniorów”, pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Pierwszą Damę Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznej polityki senioralnej. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędą się jesienią podczas gali w Pałacu Prezydenckim.

więcej
2024-04-24

7. edycja Konkursu „Świat oczami młodych”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła kolejną edycję konkursu „Świat oczami młodych”. Fundacja zaprasza do tworzenia murali promujących bogactwo przyrodnicze wokół nas. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2024 roku.

więcej
2024-04-16

Wsparcie obiegu literatury europejskiej 2024

Na portalu Funding & Tender Opportunities prowadzony jest nabór wniosków w Programie Kreatywnej Europy, obejmujący obszar wsparcia obiegu literatury europejskiej. Nabór wniosków trwa do dnia 16 kwietnia 2024 roku, do godziny 17:00.

więcej
2024-03-31

Dotacje w ramach Programu Ochrona Zabytków - drugi nabór

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programu Ochrona zabytków. Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Nabór wniosków trwa 31 marca 2024 r.

więcej
2024-03-31

Ochrona zabytków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Ochrona zabytków. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Termin składania wniosków w II naborze upływa w dniu 30 listopada 2023 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Ochrona zabytków. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Termin składania wniosków w II naborze upływa w dniu 30 listopada 2023 r.

więcej
2024-03-26

Konkurs Zielona ławeczka Fundacji BOŚ

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji projektu Zielona ławeczka! Mieszkasz w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców? Chcesz zdobyć grant i stworzyć wymarzony miniogród? Zbierz sąsiadów i wspólnie złóżcie wniosek! Na Wasze rejestracje Fundacja czeka do 19 marca br., a do 26 marca macie czas na złożenie wniosków.

więcej
2024-03-24

II edycja Programu grantowego „Drogowskaz 2024”

Fundacja Inter Cars zaprasza organizacje z całej Polski, które chcą razem z nią działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci na polskich drogach, do udziału w II edycji Programu grantowego „Drogowskaz”. Nabór wniosków trwa do dnia 24 marca 2024 roku.

więcej
2024-03-24

Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – edycja wiosenna 2024 r

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności. Wnioski można składać do 24.03.2024 r.

więcej
2024-03-22

„Nasz pomysł na ochronę środowiska” - IX edycja „Odnawialne źródła energii”

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” - IX edycja „Odnawialne źródła energii”. Prace można przesłać do 22 marca 2024 r.

więcej
2024-03-22

Konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2024 pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”, na łączną kwotę 4.601.405,00 złotych. Wnioski można składać do 22 marca 2024 r. do godz. 15:30.

więcej
2024-03-22

17. edycja konkursu grantowego „Lato w teatrze”

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego prowadzi nabór wniosków do konkursu grantowego w ramach programu Lato w teatrze 2024, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski do programu można składać do dnia 22 marca 2024 roku.

więcej
2024-03-18

Program „Kultura – Interwencje” edycja 2024

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Budżet programu wynosi 11,5 mln zł. O środki można aplikować do 18 marca 2024.

więcej
2024-03-15

Generacja V4 (Fundusze Wyszehradzkie)

Zachęcamy do wzięcia udziału w międzynarodowych projektach wymiany młodzieży w wieku 12 - 30 lat, które w swoich działaniach muszą zawierać elementy integracji, nauki, współpracy i dobrego sąsiedztwa. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2024 r.

więcej
2024-03-15

Program grantowy Ambasady USA

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Grantów Dyplomacji Publicznej. W ramach Programu możliwe jest składanie propozycji programów, które wzmacniają więzi między Stanami Zjednoczonymi a Polską poprzez działania, które podkreślają wspólne wartości, promują współpracę dwustronną i tworzą trwałe więzi między Stanami Zjednoczonymi a wschodzącymi polskimi liderami (uczniami szkół średnich, studentami i młodymi profesjonalistami w wieku od 16 do 35 lat), a także uznanymi liderami społeczności w społeczeństwie, sektorem prywatnym i non-profit. Wnioski można składać do 15 marca 2024 r.

więcej
2024-03-15

Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

Od 15 lutego do 15 marca 2024 jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe mogą wnioskować o granty na projekty społeczne do 24 tys. zł Do udziału zapraszamy lokalnych liderów i instytucje, które realizują swoje działania na rzecz społeczności lokalnych, wpisujące się w cele programu. Szczegółowe informacje i wszelkie wymagania dla ubiegających się o grant znajdują się w Regulaminie.

więcej
2024-03-11

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz migrantów w 2024 roku

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz migrantów w 2024 roku na łączną kwotę 150 000,00 zł. Wnioski można składać do 11 marca 2024r.

więcej
2024-03-08

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w 2024 roku, na łączną kwotę 250 000,00 zł. Wnioski można składać do 8 marca 2024 r.

więcej
2024-03-08

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością w 2024 roku na łączną kwotę 400 000,00 zł. Wnioski można składać do 8 marca 2024 r.

więcej
2024-03-08

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku na łączną kwotę 400 000,00 zł. Wnioski można składać do 8 marca 2024 r.

więcej
2024-03-08

Konkurs ofert z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku. Wnioski można składać do 8 marca 2024 r.

więcej
2024-03-08

Konkurs ofert z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku na łączną kwotę 400 000,00 zł. Wnioski można składać do 8 marca 2024 r.

więcej
2024-03-05

Erasmus+: Młodzież Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

Erasmus+: Młodzież Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji: Stwórz projekt z młodzieżą z zagranicy. Wnioskować może każda organizacja ustanowiona w kraju programu zajmująca się działaniami w sektorze. Wnioski należy składać do 5.03.2024 r. do godz. 12.00.

więcej
2024-03-03

Dotacje Fundacji DKMS

Program przewiduje wsparcie dla projektów, które przyczyniają się do poprawy dobrostanu psychicznego młodych i małych oraz dorosłych pacjentów hematologicznych a także ich bliskich. Wnioski można składać do 4 marca.

więcej
2024-03-01

Dofinansowanie w 2024 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty nabór wniosków na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Wnioski można składać do 1 marca 2024 roku.

więcej
2024-03-01

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku. Nabór trwa do dnia 1 marca 2024 roku, do godziny 15:30.

więcej
2024-02-29

Eksperyment Wymiana

Program przewiduje dofinansowanie projektów, w ramach których młodzi ludzie z Polski i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju) wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Wnioski o wsparcie mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą. Termin składania wniosków 29 lutego 2024.

więcej
2024-02-29

Nabór wniosków na projekty polsko-ukraińskie

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży (PURWM) prowadzi nabór wniosków na realizację projektów z udziałem młodzieży ukraińskiej. Celem konkursu jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych. Wnioski należy składać do 29 lutego 2024 r.

więcej
2024-02-29

Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 ogłosił nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wnioski można składać do 29.02.2024 r.

więcej
2024-02-29

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi trzeci nabór wniosków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością. Nabór prowadzony jest do dnia 29 lutego 2024 roku.

więcej
2024-02-29

Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO)”, celem wspierania realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w obszarze działalności na rzecz wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski. Wnioski przyjmowane są w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku.

więcej
2024-02-29

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – wspieranie działań służących diagnozie, terapii i edukacji dzieci dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w zakresie poprawy zdrowia psychicznego i zaburzeń współistniejących, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców czy opiekunów. Wnioski można składać do dnia 29.02.2024 do godz. 14:00.

więcej
2024-02-29

Rozwój sportu w Mieście Lesznie w 2024 roku w zakresie sportu żużlowego w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych w Polsce

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno na zadanie - Rozwój sportu w Mieście Lesznie w 2024 roku w zakresie sportu żużlowego w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych w Polsce. Wnioski można składać do 29.02.2024r.

więcej
2024-02-26

Program Upowszechniania Sportu Osób z Niepełnosprawnościami

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Wnioski można składać do 26 lutego 2024 r.

więcej
2024-02-26

Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2024 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2024 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Termin składania wniosków określono do dnia 26 lutego 2024 roku.

więcej
Napisz do nas