twitter instagram YouTube

2014-10-23
Materiały do pobrania

MATERIAŁY INFORMACYJNO-EDUKACYJNE:

Przeczytaj: Informator Leszczyńskich Organizacji Pozarządowych

Przeczytaj: Co słychać w Trzecim Sektorze (Leszczyński Informator Pozarządowy)

Przeczytaj: Kto i co? NGO!


 PROGRAMY I STRATEGIE:

Przeczytaj: Program Współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi

Przeczytaj: Uchwala_dotycząca_konsultacji_Programu_Współpracy - obowiązująca do 31.12.2021 r.

Przeczytaj: Uchwała dotycząca konsultacji Programu Współpracy - obowiązująca od 2022 r. 

Przeczytaj: Model konsultacji społecznych


 SPRAWOZDANIA

Przeczytaj: Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi


 PRZYDATNE DRUKI:

Złóż: Wniosek o dofinansowanie wydarzenia ze środków Miasta Leszna

Złóż: Wniosek o patronat honorowy Prezydenta Miasta Leszna

Przeczytaj: Wytyczne dla Beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji

Złóż: Wniosek o zawarcie partnerstwa projektowego  


 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA LESZNA

PRAKTYCZNE INFORMACJE

WZORY:

 


 DRUKI - DOTACJE [OTWARTE KONKURSY OFERT, TRYB POZAKONKURSOWY TZW. MAŁE GRANTY ORAZ REGRANTING - ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie]

OTWARTY KONKURS OFERT

TRYB POZAKONKURSOWY TZW. "MAŁE GRANTY"

REGRANTING

DRUKI - DOTACJE [OTWARTE KONKURSY OFERT - ustawa o sporcie]

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas