twitter instagram YouTube

2018-02-13
Karta Seniora

23 czerwca 2016. radni Rady Miejskiej Leszna, uchwalili przyjęcie Programu "Leszczyńska Karta Seniora".

Celem tego Programu jest stworzenie warunków do tego, aby starsze pokolenie mogło nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać z dóbr kultury, brać udział w wydarzeniach sportowych czy edukacyjnych. Program, który poprawi jakość życia oraz wykształci pozytywny wizerunek leszczyńskich seniorów zakłada włączenie i zaangażowanie jednostek organizacyjnych Miasta Leszna, instytucji kultury, sportu, rekreacji, edukacji i zdrowia, sektora organizacji pozarządowych oraz prywatnych firm i przedsiębiorców. Udział w Programie „Leszczyńska Karta Seniora” pozwoli osobom starszym skorzystać z ulg, zniżek i promocji ofert przygotowanych przez instytucje publiczne oraz w zakupie towarów i usług oferowanych przez prywatne podmioty. W poszerzenie i urozmaicenie oferty dla Seniorów mogą włączyć się również firmy i przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do Programu.

Więcej informacji znajdziesz na: Leszczyńska Karta Seniora

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas