twitter instagram YouTube

2022-01-18
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Lesznie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lesznie rozpoczął swoją działalność w roku 1964. Na jego czele od 2018 roku stoi przewodniczący Lech Walczak. Jego poprzednik - Antoni Wierciński piastował to stanowisko w latach 2000 - 2018. Związek liczy niecałe 2000 osób w wieku od 50 do ponad 90 lat.

Członkami są osoby z Leszna oraz ludzie zrzeszeni w 10 kołach na terenie całego powiatu leszczyńskiego. Od 58 lat, członkowie Związku konsekwentnie starają się zbudować nowe spojrzenie na "starość" w społeczeństwie. Aktywnie współpracują z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami, starając się zmienić podejście do osób starszych, a także do samego problemu starzenia się. Jednocześnie aktywizują i integrują środowiska emerytów, rencistów i inwalidów, zachęcając ich do czynnego działalnia zespołowego, poprzez organizację rozmaitych spotkań towarzyskich i imprez kulturalnych.

Członkowie Związku często wyjeżdzają na przeglądy amatorskich zespołów artystycznych, festyny, pikniki i rajdy. Biuro, w którym stacjonuje Związek nie jest w stanie pomieścić wszystkich członków, dlatego często organizowane są wycieczki oraz wczasy zarówno krajowe, jak i zagraniczne, by jak najwięcej czasu spędzać razem. PZERiI zbudował społeczność, która lubi spędzać czas w swoim towarzystwie. Tworzący ją ludzie często wymieniają się ze sobą doświadczeniami i zainteresowaniami. Są to ludzie, którzy lubią się bawić i zwiedzać nowe miejsca i.. tak naprawdę ciężko jest się z nimi nudzić!

Obszar działalności statutowej obejmuje:

  1. Zabieganie o poprawę warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz inicjowanie ich uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.
  2. Reprezentowanie interesów emerytów, rencistów i inwalidów wobec władz samorządowych i administracyjnych oraz popularyzowania ich problemów w społeczeństwie.
  3. Współdziałanie z organami samorządowymi i org. opieki nad ludźmi samotnymi.
  4. Współuczestnictwo w organizacji opieki nad ludźmi samotnymi i starymi.
  5. Organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego emerytów, rencistów i inwalidów

Biuro Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

ul. Armii Krajowej 14

64-100 Leszno

tel. 65 520 79 80

e-mail: pezeteri@gmail.com

Strona www: Profil Facebook - PZERiI 

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach od 10:00 do 13:00 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas