twitter instagram YouTube

2018-02-13
Nieodpłatna pomoc prawna

Od 2 stycznia 2023 r. udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja na terenie Miasta Leszna odbywa się w dwóch punktach.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo prawne na terenie Miasta Leszna, po wcześniejszym zapisaniu się osoby uprawnionej pod numerem 65 529 81 00 udzielana jest stacjonarnie w poniższych punktach:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna pomoc prawna, mediacja udzielana jest prawników pod adresem ul. Jana Dąbrowskiego 45a (budynek dla organizacji pozarządowych) w godzinach:
poniedziałek od 13.00 do 17.00,
wtorek od 8.00 do 12.00,
środa od 13.00 do 17.00,
czwartek od 8.00 do 12.00,
piątek od 8.00 do 12.00.


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników pod adresem Aleje Zygmunta Krasińskiego 2, Szkoła Podstawowa Nr 1 (wejście od strony boiska szkolnego) w godzinach:
poniedziałek - piątek od 15.00 do 19.00.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba ta jest zobowiązana złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, stosowne oświadczenie potwierdzające powyższe informacje.  

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje możliwość zorganizowania wizyty w miejscu do tego dostosowanym, czyli przykładowo w takim miejscu urzędu gminy lub powiatu, które zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ponadto daje podstawę do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas