twitter instagram YouTube


Informacje o kampanii

Celem kampanii „Świadomość Niepełnosprawności” jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom Miasta Leszna z jakimi trudnościami zmagają się na co dzień osoby niepełnosprawne.

Kampania to efekt współpracy Miasta Leszna z leszczyńskimi organizacjami pozarządowymi.

„Zaangażuj się i nie bądź obojętny” – to jedno z głównych haseł kampanii „Świadomość Niepełnosprawności”, która poprzez warsztaty, dni otwarte, czy prelekcje ma umożliwić mieszkańcom nie tylko zapoznanie się z problemami, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne i osoby na co dzień opiekujące się niepełnosprawnymi, ale też ułatwić pomoc w przełamywaniu barier i zrozumieniu ich codzienności.

Kampania jest owocem współpracy Miasta Leszna i leszczyńskich organizacji pozarządowych, które na co dzień zajmują się tematyką osób niepełnosprawnych. Dzięki kampanii możemy pokazać, że społeczność Miasta Leszna jest razem z osobami niepełnosprawnymi, że nie jest obojętna na los drugiego człowieka, że jest społeczeństwem świadomym.

Napisz do nas