twitter instagram YouTube

2018-02-13
Fundacje

Fundacja to organizacja pozarządowa, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony, społecznie lub gospodarczo użyteczny cel. Założyciel fundacji nazywany jest fundatorem. Fundatorem może być każdy pełnoletni obywatel, niekoniecznie polski, ale także osoba prawna, czyli na przykład firma albo szkoła wyższa. Fundacja podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Po dokonaniu rejestracji fundacja uzyskuje osobowość prawną.

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167.)

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas