twitter instagram YouTube

2018-03-28
Inicjatywne środy

Masz pomysł na inicjatywę w swoim najbliższym otoczeniu? Wiesz, jak pobudzić lokalną społeczność? Zapisz się na spotkanie pn. „Inicjatywne środy”

Środa, czyli wg badań  najbardziej produktywny dzień w tygodniu. Dlatego przygotowaliśmy dla Was spotkania pn. „Inicjatywne środy”.

Jeśli masz pomysł na inicjatywę w swoim najbliższym otoczeniu? Wiesz, jak pobudzić lokalną społeczność? Chcesz coś zrobić, ale potrzebujesz wsparcia finansowego i organizacyjnego? Ciebie szukamy! Zgłoś swój pomysł i chęć działania w ramach inicjatywy lokalnej. Trwa nabór wniosków.

Inicjatywa lokalna łączy się bezpośrednio z dwoma wymiarami obywatelskiego zaangażowania w rozwój swojej społeczności. Pierwszy wymiar to partycypacja, współudział mieszkańców w rządzeniu lokalną wspólnotą. Drugi wymiar to aktywność społeczności lokalnych  w realizacji zadań publicznych, które odpowiadają na zbiorowe potrzeby mieszkańców.


Po naszych doświadczeniach ze wspaniałymi projektami zrealizowanymi przez leszczyńskie Organizacje Pozarządowe chcemy kontynuować niesamowitą przygodę z dobrą energią i świetnymi pomysłami. W każdą drugą i czwartą środę miesiąca organizujemy spotkania pn. "Inicjatywne środy" podczas których  doradzimy jak zrealizować zadanie w ramach inicjatywy, jak zaplanować działania, harmonogram zadań oraz budżet i pozyskać dofinansowanie z miasta. Omówimy krok po kroku wniosek w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje możliwe również w godzinach popołudniowych, po uprzednim ustaleniu godziny telefonicznie.

Celem naszych spotkań konsultacyjnych  jest  wsparcie aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego. Zależy nam na tym, by wspierać  pomysły NGO-ów i wyjaśnić w jaki sposób można pozyskać środki na ich realizację. Chcemy również zachęcić  obywateli do samodzielnego definiowania swoich potrzeb i podejmowania próby ich zaspokojenia.

Spotkania adresowane są głównie dla przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych.

Zatem, jeśli myślisz, że możesz wspólnie z sąsiadami upiększyć wspólną przestrzeń i nadać nowy społeczny wymiar? Masz pomysł na świetne działanie artystyczno-społeczne w mieście? Chcesz zorganizować jakiś turniej sportowy czy inicjatywę turystyczną? A może marzysz by zrealizować projekt o charakterze edukacyjnym, nastawiony na tworzenie miejsc sąsiedzkich spotkań, promowanie ekologii czy regionalnej tradycji?  Inicjatywa lokalna  jest dla Ciebie!

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy z różnych dziedzin.

Jak zgłosić się na spotkanie konsultacyjne:

- zadzwoń pod numer 65 537 36 79/ 88 , lub napisz na adres e-mail: ngo@leszno.pl

- lub odwiedź nasze biuro:

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Słowiańska 16,

64-100 Leszno

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Inicjatywne Środy dla WAS!

 

Ważne!

Komórką koordynujacą Inicjatywę Lokalną i przyjmującą wnioski jest Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Leszna.

Informacji nt. inicjatywy lokalnej udzielają:

 • Beata Nawrocka, naczelnik Wydziału Rozwoju, tel. 65 537 36 80, e-mail: bnawrocka@leszno.pl
 • Aleksandra Michalska, inspektor ds. wspierania przedsiębiorczości, tel. 65 537 36 82, e-mail amichalska@leszno.pl 

Szczegóły dostępne na stronie Inicjatywa lokalna - leszno.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas