twitter instagram YouTube

2018-02-13
Poznaj nas

W efekcie rozwoju współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i w odpowiedzi na coraz większy jej zakres, w strukturach urzędu funkcjonuje komórka organizacyjna odpowiedzialna za koordynację tej współpracy.

Biuro oferuje szereg działań na rzecz różnych grup - od doradztwa i szkoleń, przez projekty animacyjne oraz organizację wydarzeń dla organizacji pozarządowych, a także wspólnie z przedstawicielami trzeciego sektora, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie organizuje cykliczną imprezę pod nazwą Aktywne Obywatelskie Leszno.

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi gromadzi i udostępnia wiedzę o organizacjach pozarządowych w Lesznie oraz aktywności społecznej mieszkańców. Dostarczamy informacji o organizacjach pozarządowych, wolontariacie oraz społecznym zaangażowaniu zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów.

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Miasta Leszna,

Ul. Słowiańska 16,

64-100 Leszno

tel. 65 537 36 79/ 65 537 36 88 / 65 537 36 87

e-mail:

ngo@leszno.pl

op@leszno.pl

 

Anna Szymańska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

e-mail: aszymanska@leszno.pl

Specjaliści ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Anna Szczepaniak aszczepaniak@leszno.pl

Sonia Juskowiak sjuskowiak@leszno.pl

Barbara Grygier bgrygier@leszno.pl

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas