twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2024 roku

Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2024 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2024 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Termin składania wniosków określono do dnia 26 lutego 2024 roku.

Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce –  edycja wiosenna 2024 r

Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – edycja wiosenna 2024 r

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności. Wnioski można składać do 24.03.2024 r.

17. edycja konkursu grantowego „Lato w teatrze”

17. edycja konkursu grantowego „Lato w teatrze”

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego prowadzi nabór wniosków do konkursu grantowego w ramach programu Lato w teatrze 2024, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski do programu można składać do dnia 22 marca 2024 roku.

II edycja Programu grantowego „Drogowskaz 2024”

II edycja Programu grantowego „Drogowskaz 2024”

Fundacja Inter Cars zaprasza organizacje z całej Polski, które chcą razem z nią działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci na polskich drogach, do udziału w II edycji Programu grantowego „Drogowskaz”. Nabór wniosków trwa do dnia 24 marca 2024 roku.

7. edycja Konkursu „Świat oczami młodych”

7. edycja Konkursu „Świat oczami młodych”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła kolejną edycję konkursu „Świat oczami młodych”. Fundacja zaprasza do tworzenia murali promujących bogactwo przyrodnicze wokół nas. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Dotacje Fundacji DKMS

Dotacje Fundacji DKMS

Program przewiduje wsparcie dla projektów, które przyczyniają się do poprawy dobrostanu psychicznego młodych i małych oraz dorosłych pacjentów hematologicznych a także ich bliskich. Wnioski można składać do 4 marca.

Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

Od 15 lutego do 15 marca 2024 jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe mogą wnioskować o granty na projekty społeczne do 24 tys. zł Do udziału zapraszamy lokalnych liderów i instytucje, które realizują swoje działania na rzecz społeczności lokalnych, wpisujące się w cele programu. Szczegółowe informacje i wszelkie wymagania dla ubiegających się o grant znajdują się w Regulaminie.

Konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego  z zakresu zdrowia publicznego

Konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2024 pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”, na łączną kwotę 4.601.405,00 złotych. Wnioski można składać do 22 marca 2024 r. do godz. 15:30.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  z dziedziny pomocy społecznej

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w 2024 roku, na łączną kwotę 250 000,00 zł. Wnioski można składać do 8 marca 2024 r.

Napisz do nas