twitter instagram YouTube

2018-02-13
Herb i logo

W przypadku, gdy Miasto Leszno jest współorganizatorem danego wydarzenia, lub gdy wspiera je finansowo lub jeśli wydarzenie zostało objęte przez Prezydenta Miasta Leszna honorowym patronatem, niniejsze procedury nie obowiązują. Organizatorzy takich wydarzeń nie muszą się ubiegać o zgody na wykorzystanie logo czy herbu. Oni są do ich stosowania ZOBLIGOWANI.

Logo
Zgodę na posługiwanie się logo miasta Leszna wydaje Prezydent Miasta Leszna na wniosek zainteresowanej osoby lub instytucji.

Aby otrzymać zgodę należy:

  1. złożyć pisemny wniosek zawierający prośbę o wydanie zgody na korzystanie z logo miasta Leszna,
  2. do wniosku załączyć wypełnioną ankietę i oświadczenie.

Decyzje dotyczące zgody na wykorzystywanie logo miasta Leszna wydawane są nieodpłatnie. Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

Herb
Zgodę na posługiwanie się herbem miasta Leszna wydaje Prezydent Miasta Leszna na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Na podstawie Statutu Leszna – załącznik nr 1, z herbu miasta korzystać mogą:

  1. organy miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne,
  2. podmioty gospodarcze, instytucje kultury i inne jednostki – za zgodą Miasta

Prezydent Miasta Leszna wyraża zgodę na korzystanie z herbu na czas określony albo nie określony. Prezydent Miasta Leszna może wyrażoną zgodę zawiesić lub cofnąć, jeżeli osoba uprawniona naraża dobre imię lub interes miasta na szkodę.

Aby otrzymać zgodę należy:

  1. złożyć pisemny wniosek zawierający prośbę o wydanie zgody na korzystanie z herbu miasta Leszna,
  2. do wniosku załączyć wypełnioną ankietę i oświadczenie.

Decyzje dotyczące zgody na wykorzystywanie herbu miasta Leszna wydawane są nieodpłatnie. Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się poniżej, w plikach do pobrania. Są tam również pliki graficzne z logo i herbem miasta Leszna. Jeśli są potrzebne w innym formacie, prosimy o kontakt pod numerem tel. 65 529 46 35 lub mailowo na adres rozwoj@leszno.pl 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas